Notă legală importantă
 


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glosar | Căutare | Contact | Liste de adrese de email  

Politica de coeziune în sprijinul creşterii şi a locurilor de muncă: Orientările privind Strategia Comunitară pentru perioada 2007-2013

 

Ca un prim pas în vederea lansării discuţiilor asupra priorităţilor privind viitoarele programe de dezvoltare europene, Comisia a dat publicităţii - la 6 iulie 2005 - proiectul Orientărilor privind Strategia Comunitară, intitulat “Politica de coeziune în sprijinul creşterii şi a locurilor de muncă: Orientările privind Strategia Comunitară pentru perioada 2007-2013”. Aceste Orientări stabilesc un cadru pentru noile programe care vor fi finanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) şi Fondul de Coeziune.

Aceste programe vizează promovarea unei dezvoltări durabile, echilibrate şi armonioase a ansamblului UE, precum şi îmbunătăţirea nivelului de trai al cetăţenilor Uniunii Europene. În viitor, examenul-cheie al programelor va fi contribuţia acestora la creştere şi locuri de muncă, conform noii agende de la Lisabona, adoptată de statele membre cu ocazia Consiliului European din Primăvară, în martie 2005.

Proiectul va fi adoptat în forma sa finală odată ce textele legislative relevante vor fi fost adoptate de către Parlamentul European şi de Consiliu.

Comisia invită toate părţile interesate, inclusiv autorităţile locale şi regionale europene, precum şi asociaţiile acestora, să-şi prezinte observaţiile privind această Comunicare.

Report on the public consultation

Text : (1.7 MB)

 

Powerpoint Presentation: (2.3MB)

15-16 December 2005 The European Council reached agreement on the Financial Perspective 2007-2013
24 November 2005

Financing Growth and Cohesion in the Enlarged EU - Conference presenting two new initiatives: Joint Assistance to Support Projects in the European Regions (JASPERS) and Joint European Resources for Micro-Enterprises (JEREMIE)

10-13 October 2005 European Week of Regions and Cities - OPEN DAYS 2005
7 October 2005 Working document of Directorate-General Regional Policy summarising the results of the public consultation on the Community Strategic Guidelines for Cohesion, 2007-2013
29 September 2005 Territorial Cooperation Programmes 2007-2013
A two-day seminar will be held in Brussels on 28 and 29 September on the new ‘European territorial cooperation’ (ex-INTERREG) objective. The issues to be discussed will concern management questions for the future generation of cross-border, transnational and interregional programmes.

6 Juli 2005 Commission adopts Communication on the "Community Strategic Guidelines for Cohesion 2007-2013"
17 May 2005 Third Progress Report on Cohesion
11 May 2005 EP votes on Financial Perspective
3 March 2005 Conference : Cohesion and the Lisbon Agenda: The Role of the Regions
3 February 2005 Danuta Hübner : "Regional policy and the Lisbon agenda – Challenges and Opportunities" at the London School of Economics
2 February 2005 Contribution of the Structural Funds to the Lisbon objectives
2 February 2005 Commission launches ambitious Growth and Jobs strategy for the EU
28 January 2005 Latest European regional statistics confirm Commission’s proposal on Structural Funds for 2007-2013 - Map - List
15 July 2004 Questions and answers on the reform of Cohesion Policy and the Structural Funds 2007-2013
2004 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Financial Perspectives 2007 - 2013 : COM/2004/0487 final
 

 

 

Cohesion Policy 2007-13

 

 

Powerpoint Presentation:

 

 

 

 


-