Avviż Legali Importanti
 


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Glossary | Fittex | Kuntatt | Mailing lists  

Politika ta’ Koeżjoni favur it-Tkabbir Ekonomiku u l-Impjiegi: Linji ta' Gwida Strateġiċi tal-Komunità, 2007-2013

 

Bħala l-ewwel pass fit-tnedija tad-diskussjoni fuq il-prioritajiet għall-ġenerazzjoni l-ġdida ta’ programmi ta’ politika ta’ koeżjoni, fis-6 ta’ Lulju l-Kummissjoni ppubblikat abbozz ta’ Linji ta’ Gwida Strateġiċi tal-Komunità intitolat “Politika ta’ Koeżjoni favur it-Tkabbir Ekonomiku u l-Impjiegi: Linji ta' Gwida Strateġiċi tal-Komunità, 2007-2013”. Il-Linji ta’ Gwida jistipulaw qafas għal programmi ġodda li se jkunu appoġġati mill-Fondi Ewropej ta’ l-Iżvilupp Reġjonali (ERDF), il-Fond Soċjali Ewropew (ESF) u l-Fond ta’ Koeżjoni.

Dawn il-programmi jimmiraw li jippromwovu żvilupp ibbilanċjat, armonjuż u sostenibbli madwar l-UE kollha u jtejbu l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini ta’ l-Ewropa. Fil-futur, l-eżami prin ċipali għall-programmi se jkun il-kontribut tagħhom lejn it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi skond l-aġenda mġedda ta' Liżbona, li qablu dwarha l-Istati Membri meta ltaqgħu fil-Kunsill tar-Rebbiegħa f’Marzu 2005.

L-abbozz se jiġi adottat fil-forma finali meta jkun sar qbil mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar it-testi leġiżlattivi rilevanti .

Il-Kummissjoni tistieden lill-partijiet interessati kollha, inklużi l-awtoritajiet reġjonali u lokali Ewropej u l-assoċjazzjonijiet tagħhom, sabiex jippreżentaw l-osservazzjonijiet tagħhom lill-Kummissjoni.

Report on the public consultation

 

Text : (1.7 MB)

Powerpoint Presentation: (2.3MB)

 

15-16 December 2005 The European Council reached agreement on the Financial Perspective 2007-2013
24 November 2005

Financing Growth and Cohesion in the Enlarged EU - Conference presenting two new initiatives: Joint Assistance to Support Projects in the European Regions (JASPERS) and Joint European Resources for Micro-Enterprises (JEREMIE)

10-13 October 2005 European Week of Regions and Cities - OPEN DAYS 2005
7 October 2005 Working document of Directorate-General Regional Policy summarising the results of the public consultation on the Community Strategic Guidelines for Cohesion, 2007-2013
29 September 2005 Territorial Cooperation Programmes 2007-2013
A two-day seminar will be held in Brussels on 28 and 29 September on the new ‘European territorial cooperation’ (ex-INTERREG) objective. The issues to be discussed will concern management questions for the future generation of cross-border, transnational and interregional programmes.

6 Juli 2005 Commission adopts Communication on the "Community Strategic Guidelines for Cohesion 2007-2013"
17 May 2005 Third Progress Report on Cohesion
11 May 2005 EP votes on Financial Perspective
3 March 2005 Conference : Cohesion and the Lisbon Agenda: The Role of the Regions
3 February 2005 Danuta Hübner : "Regional policy and the Lisbon agenda – Challenges and Opportunities" at the London School of Economics
2 February 2005 Contribution of the Structural Funds to the Lisbon objectives
2 February 2005 Commission launches ambitious Growth and Jobs strategy for the EU
28 January 2005 Latest European regional statistics confirm Commission’s proposal on Structural Funds for 2007-2013 - Map - List
15 July 2004 Questions and answers on the reform of Cohesion Policy and the Structural Funds 2007-2013
2004 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Financial Perspectives 2007 - 2013 : COM/2004/0487 final
 

 

 

Cohesion Policy 2007-13

 

 

Powerpoint Presentation:

 

 

 

 


-