Jogi nyilatkozat
 


Newsroom Newsroom Commissioner Debate Issues Directorate General

Szószedet | Keresés | Kontakt | Levelező listák  

Kohéziós politika a növekedés és munkahelyek támogatására: Közösségi stratégiai iránymutatások, 2007-2013

 

Az európai fejlesztési programok következő fordulójának prioritásairól szóló vita elindításának első lépéseként a Bizottság 2005. július 6-án közösségi stratégiai iránymutatás-tervezetet adott ki „Kohéziós politika a növekedés és munkahelyek támogatására: Közösségi stratégiai iránymutatások, 2007-2013” címmel. Az iránymutatások megállapítják az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA) és a Kohéziós Alap által támogatott új programok kereteit.

E programok célja, hogy kiegyensúlyozott, harmonikus és fenntartható fejlődést mozdítson elő az EU egészében, és javítsa az európai polgárok életminőségét. A jövőbeni programok legfontosabb próbája az lesz, hogy a növekedéshez és a munkahelyekhez való hozzájárulásuk mennyire van összhangban a lisszaboni jegyzőkönyvvel, amelyben a tagállamok a 2005. márciusi tavaszi Tanácson állapodtak meg.

A tervezet akkor ölt majd végleges formát, amikor az Európai Parlament és a Tanács megállapodik a megfelelő jogszabályok szövegében.

A Bizottság felkéri az összes érdekelt felet, köztük az európai regionális és helyi hatóságokat és azok társulásait, hogy nyújtsák be ezzel kapcsolatos észrevételeiket a Bizottságnak.

Report on the public consultation

Text : (1.7 MB)

 

Powerpoint Presentation: (2.3MB)

 

15-16 December 2005 The European Council reached agreement on the Financial Perspective 2007-2013
24 November 2005

Financing Growth and Cohesion in the Enlarged EU - Conference presenting two new initiatives: Joint Assistance to Support Projects in the European Regions (JASPERS) and Joint European Resources for Micro-Enterprises (JEREMIE)

10-13 October 2005 European Week of Regions and Cities - OPEN DAYS 2005
7 October 2005 Working document of Directorate-General Regional Policy summarising the results of the public consultation on the Community Strategic Guidelines for Cohesion, 2007-2013
29 September 2005 Territorial Cooperation Programmes 2007-2013
A two-day seminar will be held in Brussels on 28 and 29 September on the new ‘European territorial cooperation’ (ex-INTERREG) objective. The issues to be discussed will concern management questions for the future generation of cross-border, transnational and interregional programmes.

6 Juli 2005 Commission adopts Communication on the "Community Strategic Guidelines for Cohesion 2007-2013"
17 May 2005 Third Progress Report on Cohesion
11 May 2005 EP votes on Financial Perspective
3 March 2005 Conference : Cohesion and the Lisbon Agenda: The Role of the Regions
3 February 2005 Danuta Hübner : "Regional policy and the Lisbon agenda – Challenges and Opportunities" at the London School of Economics
2 February 2005 Contribution of the Structural Funds to the Lisbon objectives
2 February 2005 Commission launches ambitious Growth and Jobs strategy for the EU
28 January 2005 Latest European regional statistics confirm Commission’s proposal on Structural Funds for 2007-2013 - Map - List
15 July 2004 Questions and answers on the reform of Cohesion Policy and the Structural Funds 2007-2013
2004 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Financial Perspectives 2007 - 2013 : COM/2004/0487 final
 

 

 

Cohesion Policy 2007-13

 

 

Powerpoint Presentation:

 

 

 

 


-