Nagrade REGIOSTARS

REGIOSTARS so evropske nagrade za najbolj inovativne regionalne projekte.

Dodatna orodja

 

Novice

Evropska komisija vsako leto izbira med projekti, ki jih financira EU, in nagradi tiste, ki dokazujejo odličnost in razvijajo nove pristope na področju regionalnega razvoja. Da bi dali navdih drugim regijam in vodjam projektov po vsej Evropi, so sodelujoči projekti v središču pozornosti komunikacijskih dejavnosti na evropski ravni.

Tematski poudarek

Nagrade REGIOSTARS se podelijo projektom v petih tematskih kategorijah (pametna, trajnostna in vključujoča rast, razvoj mest in tema leta).

V letu 2019 so nagrade REGIOSTARS osredotočene na pet področij, ki so ključna za prihodnost regionalne politike EU:

 • spodbujanje digitalne preobrazbe;
 • povezovanje krajinskih območij, morskega in obalnega okolja ter grajenega okolja;
 • boj proti neenakostim in revščini;
 • gradnja mest, odpornih na podnebne spremembe;
 • posodabljanje zdravstvenih storitev.

Akademiki na visoki ravni bodo ocenili poslane projektne prijave in ovenčali zmagovalce.

Svojega zmagovalca pa bo z javnim spletnim glasovanjem izbrala tudi javnost in enemu od projektov tako podelila nagrado občinstva.

Več podrobnosti o kategorijah nagrade je na voljo v Navodilih za prijavitelje.

Kako se prijaviti?

V navodilih za prijavitelje boste našli vse potrebne informacije o tem, kako pripeljati svoj projekt do zmage. Poleg podrobnega opisa letošnjih kategorij nagrad, meril upravičenosti in meril za podelitev nagrad, je v navodilih tudi praktični priročnik, ki vas bo usmerjal skozi celoten postopek.  

Spletna platforma za oddajo prijav je odprta od 19. februarja do 9. maja 2019. 

Zmagovalci v vsaki od petih kategorij in zmagovalec po izboru občinstva bodo prejeli svoje zaslužene nagrade na slovesni podelitvi REGIOSTARS, ki bo potekala v Bruslju oktobra 2019.

Od danes naprej je odprto glasovanje za nagrade RegioStars 2018 po izboru občinstva, kjer lahko izbirate med 21 finalisti v letošnjem ožjem izboru.

V izboru RegioStars 2018 bodo nagrajeni najboljši projekti kohezijske politike v petih kategorijah: doseganje industrijske tranzicije; spodbujanje nizkoogljičnega načina življenja; izboljšanje javnih storitev in dostopa do njih; dolgoročno obravnavanje migracij; in ohranjanje kulturne dediščine EU.

Komisarka za regionalno politiko Corina Creţu je dejala: „Vsako leto naše nagrade RegioStars postavljajo vse višje standarde in prikazujejo, kako je sredstva EU mogoče uporabiti na najboljši način. Veselim se srečanja z nadarjenimi posamezniki, ki stojijo za temi 21 odličnimi projekti.“

Nagrade RegioStars so vsakoletni natečaj za najboljše projekte kohezijske politike. Zmagovalci v vseh petih kategorijah bodo razglašeni 9. oktobra v okviru Evropskega tedna regij in mest.

Danes bomo objavili finaliste vsakoletnega natečaja za nagrade RegioStars 2017, namenjene najbolj navdihujočim in inovativnim regionalnim projektom, ki se izvajajo ob podpori sredstev kohezijske politike EU. 

Neodvisna žirija, ki ji predseduje poslanec Evropskega parlamenta Lambert Van Nistelrook, je izmed 103 projektov izbrala 24 finalistov na podlagi štirih ključnih meril: inovativnost, učinek, trajnost in partnerstvo. 

24 izbranih finalistov prihaja iz regij in mest 20 držav članic in ene sosedske države: Avstrije, Belgije, Bolgarije, Hrvaške, Danske, Estonije, Finske, Francije, Nemčije, Irske, Italije, Latvije, Litve, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Slovenije, Španije, Švedske, Turčije in Združenega kraljestva.
Številni finalisti obravnavajo skupne izzive v okviru čezmejnega sodelovanja.

Pet kategorij je: 

 • 1 Pametna specializacija za inovacije MSP
 • 2 Energetska unija: podnebne spremembe
 • 3 Krepitev vloge in aktivna udeležba žensk
 • 4 Izobraževanje in usposabljanje
 • 5 CityStar: mesta v digitalnem prehodu

Zmagovalci bodo razglašeni v torek, 10. oktobra, na slovesni podelitvi nagrad RegioStars v Bruslju.

Več informacij

Nagrade RegioStars prepoznavajo dobre prakse na področju regionalnega razvoja in izpostavljajo izvirne in inovativne projekte, ki lahko pritegnejo in navdihnejo druge regije. 

Menite, da si vaš projekt zasluži prepoznavnost in nagrado? Prijavite ga! 

Kategorije nagrad za leto 2017 so:

 1. Pametna specializacija za inovacije MSP
 2. Energetska unija: podnebni ukrepi
 3. Krepitev vloge in aktivna udeležba žensk
 4. Izobraževanje in usposabljanje
 5. CityStars: mesta v digitalnem prehodu

Letošnja slovesna podelitev nagrad RegioStars bo potekala v torek, 10. oktobra, v okviru evropskega tedna regij in mest 2017.

Regiostars Awards

Družbeni mediji

@EU_Regional #Regiostars

Evropski teden regij in mest #EURegionsWeek

Glavni cilj Litvanskega projekta Jonvabaliai (kresnice) je bil izboljšanje javnega dojemanja preglednosti uporabe sredstev EU.

Projekt je bil osredotočen na interaktivno spletno stran s projekti, ki jih financirajo evropski strukturni skladi. Projektni vodje so lahko prostovoljno predložili podrobnosti o svojih projektih, kot so rezultati, cene, postopki javnega naročanja, delničarji družbe, protikorupcijski ukrepi, upravljanje skladov in podobno. Več informacij je bilo danih v javnost, več tako imenovanih „kresnic preglednosti“ je projekt zaslužil.

Od septembra 2014 se je po vrsti ukrepov, ki so projekte spodbujali k pridružitvi, pobudi pridružilo več kot 630 projektnih vodij. Med temi ukrepi so bili oglaševalska kampanja, tekmovanje za občine, možnost uporabe vizualne podobe pobude, predlog za pridružitev k dnevom odprtih projektov, izdelava kažipotov, ki ljudi vabijo k obisku projektov, pa tudi TV-oddaja, namenjena projektu kresnic.

Spletno mesto kresnic je zabeležilo 35 500 enkratnih obiskov, kar predstavlja 140 000 obiskov spletnega mesta. Zaradi projekta se je delež državljanov, ki menijo, da je raven preglednosti pri dodeljevanju sredstev EU „pregledna“ ali „dokaj pregledna“, povečal s 28 % na 50 %. 9 %).

Projekt Jonvabaliai (kresnice) je prejemnik nagrade RegioStars 2016 za „učinkovito upravljanje“.

Več informacij o projektu 
Spletna stran - Pobuda o preglednosti Jonvabaliai 
Regiostars 2016

Razvojni projekt akademije socialnega gospodarstva je izvajal Regionalni center za socialno politiko v Krakovu, sofinanciral pa ga je Evropski socialni sklad.

Namen projekta je bil združiti posameznike, ki živijo v marginaliziranih skupnostih ali težkih razmerah, in organizacije, ki so jim lahko pomagale pri ponovnem vključevanju v družbo (npr. NVO, predstavnike lokalnih uprav, socialne službe in zavode za zaposlovanje, subjekte socialnega gospodarstva), ter vzpostaviti strokovno in celovito podporno infrastrukturo za socialno gospodarstvo v regiji Malopoljska.

V projektu je sodelovalno več kot 1700 posameznikov ter 245 subjektov socialnega gospodarstva in 203 službe oz. zavodi. Poleg tega je v lokalnih partnerstvih sodelovalo 126 organizacij, pripravljena je bila revija, ki jo je prejelo 1500 ljudi, organiziranih pa je bilo tudi 22 študijskih ogledov in 10 dogodkov v zvezi s socialnim gospodarstvom.

Akademija razvoja socialnega gospodarstva je prejemnik nagrade RegioStar 2016 za vključujočo rast.

Projekt Københavnski grozd čiste tehnologije se je začel leta 2009 z namenom zagotavljanja pametne rasti, inovacij ter sodelovanja med danskimi podjetji čiste tehnologije in izobraževalnimi ustanovami. Skupna vizija projekta je bila razviti dansko regijo Zelandijo skupaj z regijo glavnega mesta v enega vodilnih grozdov čiste tehnologije na svetu ter ustvariti visoko dodano vrednost za sodelujoča podjetja in znanstveno skupnost z oblikovanjem dragocenih mrež, v katerih sodelujejo najrazličnejši udeleženci, med drugim izobraževalne ustanove, spodbujevalci industrijskega razvoja, vodilna podjetja čiste tehnologije in javni organi.

Z osredotočenimi prizadevanji je projekt ustvaril 1096 delovnih mest, podprl 126 zagonskih podjetij ter olajšal številna nova sodelovanja in partnerstva. Organizacija ima zdaj – po združitvi s še enim danskim grozdom čiste energije – več kot 170 članov in nosi zlati znak odličnosti v upravljanju grozdov.

Projekt čiste tehnologije je prejel nagrado RegioStar 2016 v kategoriji »pametna rast«.

Da se vsem omogoči pravočasna oddaja prijave za nagrade RegioStars, je bil rok za oddajo prijav podaljšan do 15. marcado polnoči.

Podobno kot v prejšnjih letih, je tudi letošnja nagrada RegioStars posvečena najbolj spodbudnim in inovativnim evropskim projektom, ki so sofinancirani v okviru kohezijske politike EU.

Projektni vodje in predstavniki organov upravljanja za projekte, ki jih bo neodvisna žirija uvrstila v finalni izbor, bodo povabljeni na podelitev nagrad RegioStars za leto 2015, ki bo potekala med Evropskim tednom regij in mest 2015 (OPEN DAYS).

Nagrado in potrdilo RegioStars za zmagovalne projekte bosta podelila komisarka EU za regionalno politiko Corina Creţu in predsednik žirije RegioStars. Za vsak zmagovalni projekt bo posnet tudi kratek videoposnetek, ki se lahko uporablja za oglaševanje.

Nagrade za leto 2015 bodo podeljene v naslednjih kategorijah:

1. PAMETNA RAST: Izkoriščanje potenciala rasti malih in srednje velikih podjetij za digitalno gospodarstvo

2. TRAJNOSTNA RAST: Spodbujanje naložb v energijsko učinkovitost v korist državljanov in družbe

3. VKLJUČUJOČA RAST: Vključevanje oseb, izpostavljenih tveganju za socialno izključenost, v družbo

4. CITYSTAR: Preoblikovanje mest za prihodnje izzive

Več informacij o načinu prijave, vključno z vodnikom za prijavitelje, datoteko s prijavnico ter merili upravičenosti in merili za podelitev, je na voljo na spletni strani RegioStars.

Prijavnico je mogoče izpolniti v angleškem, francoskem ali nemškem jeziku. Prijavnico je treba poslati do 28. februarja 2015. Izbrani finalisti bodo obveščeni do konca maja 2015. Podelitev bo potekala v Bruslju 13. oktobra 2015 med OPEN DAYS. 

Če imate dodatna vprašanja, nam pišite na naslov regio-stars@ec.europa.eu

Prenesite vodnik za prijavitelje v angleškem, francoskem ali nemškem jeziku.

Prenesite prijavnico v angleškem, francoskem ali nemškem jeziku.

Close

Evropska komisija vsako leto izbira med projekti, ki jih financira EU, in nagradi tiste, ki dokazujejo odličnost in razvijajo nove pristope na področju regionalnega razvoja. Da bi dali navdih drugim regijam in vodjam projektov po vsej Evropi, so sodelujoči projekti v središču pozornosti komunikacijskih dejavnosti na evropski ravni.

Tematski poudarek

Nagrade REGIOSTARS se podelijo projektom v petih tematskih kategorijah (pametna, trajnostna in vključujoča rast, razvoj mest in tema leta).

V letu 2019 so nagrade REGIOSTARS osredotočene na pet področij, ki so ključna za prihodnost regionalne politike EU:

 • spodbujanje digitalne preobrazbe;
 • povezovanje krajinskih območij, morskega in obalnega okolja ter grajenega okolja;
 • boj proti neenakostim in revščini;
 • gradnja mest, odpornih na podnebne spremembe;
 • posodabljanje zdravstvenih storitev.

Akademiki na visoki ravni bodo ocenili poslane projektne prijave in ovenčali zmagovalce.

Svojega zmagovalca pa bo z javnim spletnim glasovanjem izbrala tudi javnost in enemu od projektov tako podelila nagrado občinstva.

Več podrobnosti o kategorijah nagrade je na voljo v Navodilih za prijavitelje PDF en.

Kako se prijaviti?

V navodilih za prijavitelje boste našli vse potrebne informacije o tem, kako pripeljati svoj projekt do zmage. Poleg podrobnega opisa letošnjih kategorij nagrad, meril upravičenosti in meril za podelitev nagrad, je v navodilih tudi praktični priročnik, ki vas bo usmerjal skozi celoten postopek.  

Spletna platforma za oddajo prijav je odprta od 19. februarja do 9. maja 2019.

Zmagovalci v vsaki od petih kategorij in zmagovalec po izboru občinstva bodo prejeli svoje zaslužene nagrade na slovesni podelitvi REGIOSTARS, ki bo potekala v Bruslju oktobra 2019.

Letos je prispelo 199 predlogov za nagrade REGIOSTARS 2019, letni natečaj, ki nagrajuje odličnost in nove pristope na področju regionalnega razvoja. Letos vam ponosno predstavljamo vse prijave. 
Več podrobnosti o tekmovanju je na voljo v Navodilih za prijavitelje 
Podprite svoj najljubši projekt že zdaj! Pokažite žiriji, kateri projekt je po vašem mnenju najboljši in nagradite avtorje projekta z obiskom Bruslja, kjer se bodo udeležili podelitve nagrad REGIOSTARS 2019, ki se bo odvijala 9. oktobra zvečer. Neodvisna žirija bo izbrala največ 5 finalistov za posamezno kategorijo; finalisti bodo objavljeni 9. julija. Glasovi, prejeti po tem datumu, bodo upoštevani še za finaliste, ki se bodo potegovali za nagrado REGIOSTARS 2019 po izboru občinstva.
Za dodatne podrobnosti o projektih izberite kategorijo, ki vas zanima.

Arhivi