RegioStars Awards 2019

Dodatna orodja

 

Los_Dama!

Projekt LOS_DAMA! je izboljšal zeleno infrastrukturo za boljše življenje. Skupaj z državljani smo iskali krajinske zaklade v okolici Grenobla in Münchna, severno od Dunaja pa smo ustvarili celo medregionalni park. V okviru sedmih lokalnih pilotnih projektov na celotnem alpskem prostoru smo razvili nove načine ozaveščanja o pomenu zelenih površin. Prispevali smo k bolj zeleni podobi naših mest in razvili metode, ki jih je mogoče uporabiti tudi v drugih metropolitanskih regijah onstran Alp.

Več o projektu


Kategorija 2 - povezovanje krajinskih območij, morskega in obalnega okolja ter grajenega okolja

Regija/regije: Oberbayern (21), Rhone-Alpes (71), WIen (13), Salzburg (32), Trento (20), Piemonte (11), Zahodna Slovenija (02), Oberbayern (21), Tübingen (14), Rhone-Alpes (71)
Država/države: Austria - France - Germany - Italy - Slovenia
Fund: European Regional Development Fund (Interreg)
Prispevek EU: EUR 2 208 742
Časovni okvir: 11/2016 - 12/2019
Operativni program : Interreg TN - Alpine Space
Organ upravljanja : Government Office of the Land Salzburg, Department 1 for Economy, Research and Tourism, unit 1.1
Organizacija: Landeshauptstadt München