Green IT Network Europe – doseganje trajnosti IKT

IKT (informacijska in komunikacijska tehnologija) je ključni dejavnik rasti, ustvarjanja delovnih mest in družbenega razvoja, pa tudi glavni porabnik energije z vse večjim ogljičnim odtisom. Ta vseevropski projekt, katerega cilj je oblikovati okolju prikazen sektor IKT, omogoča analizo, oceno in izmenjavo najboljših praks in politik. 

Dodatna orodja

 
Več evropskih subjektov in mest je združilo moči za uspešno izvajanje politik Green IT. © Riga SEAP Več evropskih subjektov in mest je združilo moči za uspešno izvajanje politik Green IT. © Riga SEAP

" Projekt je omogočil razvoj novih energetskih politik in vključene deležnike spodbudil k vzpostavitvi medsektorskega pristopa. V okviru tega pristopa naj bi majhna mesta in skupnosti dosegle širše cilje politike EU, kot so izboljšanje oskrbe z energijo, obnovitev mest in gospodarska rast prek inovativnih in poskusnih projektov, ki so jih opredelili, opisali, delili in preskusili partnerji, ter prek krepitve zmogljivosti glavnih akterjev v sektorju IKT in naprednih skupnosti. "

Inete Ielite, upravičenec

Danes je IKT vse večji porabnik energije v mestnih okoljih. Ker si države članice EU prizadevajo zmanjšati emisije toplogrednih plinov, morajo biti tudi ukrepi za večjo energijsko učinkovitost IKT del strategije. 

Projekt je imel dve prepletajoči se komponenti, in sicer zelenjenje IKT in zelenjenje z IKT. Če je po eni strani treba zagotoviti večjo trajnost in energijsko učinkovitost IKT same, je po drugi strani tudi jasno, da ima IKT pomembno vlogo pri zmanjšanju emisij CO2 in porabe energije v drugih sektorjih. 

Projekt je vključeval 11 glavnih partnerjev: (Riga, Manchester, Rim, gospodarska zbornica Barcelona, Green IT – regija Amsterdam, Katanija, Univerza v Lundu, malteška agencija za upravljanje z inteligentno energijo, Poslovno podporni center Kranj, regionalna razvojna agencija v Czestochowi, Risorse per Roma) ter širšo mrežo drugih mest in regij. Prek postopka sistematične izmenjave je lahko mreža ocenila, raziskala, razvila in izvedla uspešne politike zelene IT na zelo različnih področjih in v zelo različnih sektorjih (gospodinjstva, stavbe, mobilnost, industrija itd.). 

V obdobju projekta so vključeni partnerji razvili stabilno in sistematično mrežo za politiko Green IT, ki vključuje 200 institucij in posameznikov (lokalni, nacionalni in mednarodni deležniki, univerze, poslovnopodporni organi, MSP iz sektorja energije in IKT itd.). Z njihovo izmenjavo znanja in delom je bila razvita spletna zbirka podatkov z več kot 150 primeri dobre prakse za zeleno IKT. Prek glasil, tvitov in opozoril o novicah približno 6 000 ljudi prejema informacije o rezultatih. Poleg tega je več kot 2 000 ljudi sodelovalo na informativnih dogodkih v partnerskih državah in drugih državah EU ter celo na Kitajskem in v Indiji. 

Partnerji so se dogovorili, da bodo spletno skupnost in zbirko podatkov projekta ohranili in razvijali tudi po zaključku projekta, pri čemer bodo tudi zagotovili finančna sredstva in človeške vire.

Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „Green IT Network Europe“ znaša 1 777 099 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU zagotovil 1 390 027 EUR prek operativnega programa „Interreg IVC“ za programsko obdobje 2007–2013.

Predlagani datum

11/12/2015