WOMEN – nova socialna inovacija v boju proti begu možganov s podeželja

Veliko žensk v srednji Evropi zaradi pomanjkanja priložnosti za zaposlovanje na podeželju zapušča svoje domove in si išče delo v mestnih okoljih, kar resno ovira razvoj podeželja. Projekt WOMEN je nova socialna inovacija, ki poskuša preprečiti beg možganov mladih žensk s podeželja v srednji Evropi.

Dodatna orodja

 
Udeleženke srečanja mreže projekta WOMEN Udeleženke srečanja mreže projekta WOMEN

WOMEN je projekt transnacionalnega sodelovanja med podeželskimi regijami v petih državah članicah. V okviru projekta so razvili sveženj pilotnih programov, ki spodbujajo mlade ženske, da se odločajo za poklice na svojih lokalnih območjih. Poleg tega, da programi omogočajo ženskam na teh območjih boljše možnosti razvoja kariere, jih tudi spodbujajo, da izkoriščajo možnosti, ki so jim na voljo na domačem pragu.

Razvoj kariernih poti za ženske

Prvi in ključni korak, ki spodbuja ženske, da ostanejo v svojem okolju, je izboljšanje njihovega dostopa na lokalni trg dela in zagotavljanje možnosti za boljši razvoj kariere. V ta namen so člani nove transnacionalne mreže demografskih svetovalcev iz projekta WOMEN razvili usposabljanje, na katerem se vodje kadrovskih služb naučijo prilagajati demografskim neravnovesjem v svojih organizacijah; s tega vidika se ukvarjajo z vprašanji, kot so usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, ženske v podjetništvu, zdravstveno zavarovanje in pokojninske sheme.

Večja privlačnost podeželja

Poleg vrste slikovnih kampanj, osredotočenih na pozitivne vidike življenja v sodelujočih regijah, razvija projekt WOMEN tudi lokalne socialne mreže skupin uspešnih podjetnic, ki šele nastajajo ali obstajajo že dlje časa. Namen teh mrež je izmenjava najboljših praks med ženskami v podjetjih. Mreže tudi krepijo vezi med ženskami v lokalnih skupnostih, s čimer se povečuje socialna povezanost mladih žensk v sodelujočih regijah.

Nenazadnje pa je v projektu WOMEN tudi motivacijski element – natečaj „women are future – award“ (Ženske so prihodnost), namenjen uspešnim, ženskam prijaznim podjetjem in podjetnicam v sodelujočih regijah. Oddanih je bilo približno 150 vlog za dodelitev nagrade v treh kategorijah, pri čemer so sodelujoči nominirali lokalne vzornike, šest mednarodnih zmagovalcev pa je prejelo video portrete svojih dosežkov. Ti videi so vzor drugim in predstavljajo konkretne primere velikih uspehov, ki so jih dosegle ženske in ženskam prijazna podjetja v sodelujočih regijah.

„Z ustreznimi ukrepi moramo spodbujati naše dobro izobražene mlade ženske, da bodo ostale v svojem okolju, s čimer bomo ohranjali dinamično in raznoliko lokalno družbo in zagotavljali našo nadaljnjo gospodarsko konkurenčnost. Pilotne dejavnosti projekta WOMEN so prvi korak pri izgradnji boljše in odmevnejše prihodnosti naših regij.“

Wilfried Köhler, vodja oddelka za demografijo in prostor na Ministrstvu za regionalni razvoj in transport zvezne države Saška-Anhalt

Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „WOMEN – uresničevanje transnacionalne strategije proti begu možganov dobro izobraženih mladih žensk“ je 2 201 474 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj zagotovil 1 756 041,50 EUR v okviru operativnega programa „SREDNJA EVROPA“ za programsko obdobje 2007–2013.

Predlagani datum

19/05/2014