Posodobitev železniške proge Pragersko izboljšuje storitev in varnost

Izboljšave železniške infrastrukture v Sloveniji bodo povečale kakovost tovornega prometa in varnost železnic, hkrati pa skrajšale čas potovanja.

Dodatna orodja

 

Naložbeni projekt povečuje prometno varnost z zamenjavo nivojskih prehodov in gradnjo zunajnivojskih križanj ter urejanjem nivojskih križanj. S tem se bo izboljšala skupna zmogljivost železniških prog in skrajšal čas potovanja.

Faze projekta in predvideni dosežki

Projekt je del obsežnejšega programa za nadgradnjo železniške infrastrukture v Sloveniji. I. faza, ki se trenutno izvaja, vključuje obnovo in posodobitev proge. II. faza tega projekta bo vključevala ureditev 78 nivojskih prehodov, s čimer se bo izboljšala raven storitev in povečala varnost tako cestnega kot železniškega prometa. V sklopu urejanja prehodov bo urejena tudi cestna in druga javna infrastruktura.

Zgrajenih bo pet cestnih nadvozov, 12 cestnih podvozov in dva podhoda za pešce, obnovljeni pa bosta dve potniški postajališči. Poleg tega bo zgrajenih ali posodobljenih približno 42 km cestnih povezav in posodobljenih 27 nivojskih prehodov z avtomatskim zavarovanjem za predvideno največjo hitrost vlakov. 32 nivojskih prehodov bo opuščenih.

Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko–Hodoš za hitrosti do 160 km/h – faza II: modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na železniških postajah“ je znašala 200 547 654 EUR, pri čemer se je iz Kohezijskega sklada EU zagotovilo 64 865 272 EUR v okviru operativnega programa „Razvoj okoljske in prometne infrastrukture“ za programsko obdobje 2007–2013 kot del prednostne osi „Železniška infrastruktura“.

Predlagani datum

16/12/2014