Delimo si vodo in uspehe

Slovenija in Madžarska ustvarjata skupen sistem upravljanja vode za smotrno uporabo in zaščito skupnega rečnega območja.

Dodatna orodja

 
Projekt se je naprej posvetil obvladovanju poplav ter ustvarjanju modela za napovedovanje visokih voda in zemljevida poplavno ogroženih območij.  © WEP Projekt se je naprej posvetil obvladovanju poplav ter ustvarjanju modela za napovedovanje visokih voda in zemljevida poplavno ogroženih območij. © WEP

" Ljudje, ki so sodelovali na konferencah in delavnicah projekta, in tisti, ki so videli načrt projekta za revitalizacijo rek v regiji, so navdušeni nad realizacijo naložb. "

Branka Bensa

Za vzpostavitev ravnovesja naravnih pogojev, potrebnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti, privlačnosti območja za turiste in možnosti rekreacije so reke na Madžarskem in v Sloveniji potrebne revitalizacije. Ta cilj zasleduje projekt WEP (Voda je biser okolja), namenjen institucionalizaciji usklajenih politik in dejavnosti med obema državama. Glavni cilji projekta so izboljšanje obrečnega okolja in uporaba revitaliziranega porečja za izboljšanje okoliških urbanih območij.

Strokovnjaki, vključeni v načrtovanje

Projekt se je začel s povezovanjem strokovnjakov iz obeh držav, ki so pripravili seznam skupnih najboljših praks za upravljanje reke. Najprej so se posvetili obvladovanju poplav ter ustvarili model za napovedovanje visokih voda in zemljevid poplavno ogroženih območij. Poleg tega so organizirali tudi številne konference in delavnice o pomenu upravljanja povodij z namenom večje obveščenosti javnosti o tej temi.

Ko reke tečejo prek mednarodnih meja, je potreba po sodelovanju med državami, ki si delijo porečje, še posebej pomembna. Skupna prizadevanja za zaščito porečij namreč zagotavljajo trajnost okoliških območij in imajo pomembno vlogo pri razvoju trajnostnega regionalnega gospodarstva.

Na žalost se je zgodilo ravno nasprotno. Ker med državama doslej ni bilo usklajenih programov za upravljanje voda, so bile reke predolgo slabo upravljane. Tako na primer danes reka Ledava, ki teče med Slovenijo in Madžarsko, povzroča okoljske težave s sušo na eni strani in poplavami na drugi strani. Brez usklajene politike imajo ukrepi ene države neposreden vpliv na sosednje države. Če na primer ena stran zgradi kanale v reki, ima to negativen vpliv na naravne habitate, ne glede na državne meje, in zmanjšuje možnosti za rekreacijo in turizem ob reki.

Vidni rezultati

Naložbe v priporočila projekta - vključno s pridobivanjem novih gradbenih dovoljenj za mestne projekte vzdolž toka reke - že potekajo. Več občin, ki se nahajajo vzdolž porečja, razvija in izvaja usklajene programe načrtovanja poplav. Napovedovanje nevarnosti poplav je imelo denimo neprecenljivo vlogo pri tem, da so se na tem območju izognili nedavnim spomladanskim poplavam.

Projekt je uspešen tudi na področju ozaveščanja javnosti. Dejavnosti so vključevale konference, objavo dvojezičnega priročnika, ustvarjanje brošur in organizacijo dogodkov za dijake in lokalne prebivalce. Dejansko je projekt dobro izhodišče za zagotavljanje nadaljnjih rezultatov tudi po uradnem koncu programskega obdobja in naložbe se še vedno izvajajo.

Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „Voda je biser okolja (WEP)“ je 828 945 EUR, pri čemer Evropski sklad za regionalni razvoj EU prispeva 704 602 EUR iz operativnega programa čezmejnega sodelovanja „Slovenija - Madžarska“ za programsko obdobje 2007–2013.

Predlagani datum

20/07/2015