Q-AGEING: Ustvarjanje boljših življenj za osebe, starejše od 60 let

Evropski transnacionalni projekt je omogočil boljše javne storitve in življenjsko okolje v mestih za starostnike, da lahko živijo polnejše.

Dodatna orodja

 
Animacija, uporabljena v okviru zbirke orodij, ki prikazuje opolnomočeno starejšo žensko. Animacija, uporabljena v okviru zbirke orodij, ki prikazuje opolnomočeno starejšo žensko.

" Večina mest v Evropi lahko bistveno prispeva k vprašanju dejavnega staranja, njihove zamisli pa lahko zagotovijo skupen vir navdiha. Zato sodelujemo pri spodbujanju dejavnega staranja. "

Tamás Hoffmann, župan kraja Újbuda (XI. okrožje Budimpešte, Madžarska)

Projekt Q-AGEING, ki ga je financiral ESRR, je združil partnerje iz Nemčije, Madžarske, Italije, Poljske in Slovenije. Skupaj so pokazali, kako zelo lahko starejše osebe prispevajo k družbi, prek končnega sklopa pilotnih projektov, preskušenih v vsaki državi.

Projekt se je začel z analizo položaja starostnikov na področju vsakdanjega življenjskega okolja, zdravja, mobilnosti in zaposlovanja. Na podlagi rezultatov te raziskave so pripravili regionalne akcijske načrte, osredotočene na najpomembnejša področja.

Partnerji so nato organizirali različne pilotne programe, med katerimi so izbrali najobetavnejše študije primerov. Pripravili so tudi programski načrt, ki ga lahko uporabi vsaka ustanova ali mesto, ki želi starostnike bolj vključiti v družbo. Pripravili so priporočila, ki so jih posredovali oblikovalcem politik. 

Pomoč starejšim ljudem, da ostanejo neodvisni

Ugotovitve v okviru projekta Q-AGEING podpirajo zamisel, da bi lahko vprašanje demografskega staranja učinkoviteje reševali z zagotavljanjem, da so starostniki na trg dela vključeni dlje ter ostanejo zdravi, dejavni in samostojni tudi dolgo po upokojitvi.

Partnerji projekta Q-AGEING so pokazali znatni dejanski in morebitni prispevek, ki ga imajo lahko starejše osebe v družbi, prek končnega sklopa 18 pilotnih projektov, preskušenih v različnih srednjeevropskih državah in regijah.  Med te projekte spadata spletni projekt „SkypeCare“ za starostnike na Madžarskem in dnevni varstveni zavod v Sloveniji.

Ključna lastnost projekta Q-AGEING je njegova zbirka orodij, tj. vrhunec dela, izvedenega v okviru projekta.  Projekt omogoča razvoj javnih prostorov, prijaznih starejšim osebam, ter izboljšanje mobilnosti prek rekreacijskih parkov, odprtih prostorov in mestnih sistemov prevoza za starejše osebe. Zbirko orodij lahko uporabljajo vse države članice EU.

V okviru projekta Q-AGEING je bilo ustanovljeno tudi transnacionalno središče ozaveščanja o staranju, ki deluje kot spletna skupnost za starostnike.

30 začasnih delovnih mest je bilo ustvarjenih zaradi projekta.

Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Obseg celotne naložbe za projekt „Q-Ageing: Quality ageing in an urban environment/Kakovostno staranje v urbanem okolju“ znaša 2 218 871 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU zagotovil 1 768 345 EUR prek operativnega programa „Srednja Evropa“ za programsko obdobje 2007–2013.

Predlagani datum

12/12/2014