Nanoznanost in tehnologija sta v središču zanimanja v Sloveniji

RegioStars 2009 FinalistV Sloveniji je inovativnost dobila nov zagon z združitvijo raziskovalcev iz javnega in zasebnega sektorja, ki so ustanovili center odličnosti za nanoznanost in nanotehnologijo (CO NiN). Pohvali se lahko z vrhunsko opremo, ki raziskovalcem omogoča doseganje optimalnih rezultatov pri posameznih projektih, izbranih v sodelovanju z lokalnimi podjetji. S centrom trenutno sodeluje šest raziskovalnih ustanov in kar 26 podjetij.

Dodatna orodja

 
Nanotehnologija v akciji za podjetja in raziskave Nanotehnologija v akciji za podjetja in raziskave

„Center odličnosti za nanoznanost in nanotehnologijo spodbuja sodelovanje med industrijo in raziskovalnimi ustanovami. Eden najbolj dobrodošlih inovativnih pristopov tega centra je, da si javne raziskovalne ustanove in podjetja delijo dragoceno najsodobnejšo raziskovalno opremo. Pomembna prednost tega centra je tudi sodelovanje Mednarodne podiplomske šole Jožeta Stefana.“
Profesor Dragan Mihailović, Institut Jožef Stefan

Od tega projekta imajo koristi ne samo sodelujoče raziskovalne ustanove in podjetja, ampak tudi študenti lokalne Mednarodne podiplomske šole Jožeta Stefana, ki lahko najsodobnejšo opremo uporabljajo za svoje raziskave in sodelujejo pri raziskovalnih dejavnostih centra.

Sodelovanje odpira nova vrata

Nezadostno sodelovanje med javnimi raziskovalnimi ustanovami in podjetji velja za eno večjih ovir za gospodarsko rast v Sloveniji. Da bi izkoristili ta še nedotaknjeni vir, se je slovenska vlada odločila ustanoviti center odličnosti za nanoznanost in nanotehnologijo, ki temelji predvsem na tej obliki sodelovanja.

Ker so podjetja dobila dostop do najdražje opreme za raziskave na področju nanoznanosti in nanotehnologije, so se odprle nove možnosti za naprednejše osnovne in uporabne raziskave, razvoj in preskušanje.

Center združuje javni in zasebni sektor ter različne discipline – raziskovalne dejavnosti vključujejo fiziko, kemijo in elektroniko. Pred tem skoraj ni bilo javnega financiranja interdisciplinarnih raziskav, ki je bilo na voljo samo za osnovne in uporabne raziskave na posameznih znanstvenih področjih.

Vsestransko izboljševanje spretnosti in znanj

Šest raziskovalnih ustanov in 26 podjetij je združilo moči pri šestih velikih raziskovalnih projektih.
Projekte usklajujejo raziskovalne ustanove, podjetja, ki sodelujejo kot možni končni uporabniki, pa zagotavljajo finančna sredstva. V nekaterih primerih podjetja sodelujejo tudi pri raziskavah.

Teh šest projektov zajema: nanoelektroniko in naprave za nanotehnologijo, sintezo nanodelcev in nanokompozitov, nanomateriale za elektrokemijske sisteme, nanostrukturirane površine in mejne plasti, sintezo 1D-anorganskih nanostruktur in bionanostruktur ter karakterizacijo na nanometerski skali.

Z možnostjo souporabe sodobne preskusne opreme se je izboljšala motivacija partnerjev iz industrije, ki so prej v sodelovanju videli več nadlog kot koristi. Projekt izboljšuje tudi spretnosti in znanja raziskovalcev iz industrije, podiplomskim študentom in mladim raziskovalcem pa zagotavlja temelje za sodelovanje pri raziskovanju.

Skupina je pred kratkim zaprosila za nova finančna sredstva ESSR za obdobje 2010–2013. Center bo z njimi lahko izboljšal svojo opremo in se postavil ob bok nekaterim najboljšim evropskim ustanovam za nanoznanost in nanotehnologijo.

Predlagani datum

16/12/2009