Gradnja avtoceste izboljšuje prometne povezave

Z gradnjo avtocestnega odseka Ponikve-Hrastje, vključno z mostovi, priključki, varovalnimi ograjami in viadukti, se bo izboljšala transportna pot sever-jug, ki EU povezuje z Balkanom, kar prihrani čas, denar in rešuje življenja.

Dodatna orodja

 

Ko bo 7 165-kilometrski odsek končan, bo regija postala bolj privlačna za gospodarstvo, povečala se bo zmogljivost cestnega omrežja in dostopnost do bolj oddaljenih krajev.

Mozaik cestne infrastrukture

Avtocestni odsek „Ponikve–Hrastje“ (del Vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) Salzburg–Solun) je bil odprt za promet junija 2010. Ta odsek je povezan z novo zgrajenimi odseki proti vzhodu in zahodu. Viadukt „Dole“ ter priključka „Trebnje – vzhod“ in „Mirna peč“ spadajo med inženirske objekte, ki bodo zgrajeni v okviru tega projekta.

Da bi olajšali dela, bo preurejena, premeščena ali na novo zgrajena javna komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, elektrika, javna razsvetljava, plin, telekomunikacijsko omrežje in klici v sili). Zaradi obsega in narave dela bo v času del ustvarjenih 98 novih delovnih mest, dodatnih 5 pa, ko bo vzpostavljen nov sistem cestne infrastrukture.

Evropejci se priključujejo na cesto 

Tri glavne skupine, ki bodo od tega projekta odnesle največ, so lokalni prebivalci, uporabniki cest in omrežje TEN-T. Za prebivalce jugovzhodnega dela ljubljanske in dolenjske regije ta odsek pomeni novo medregijsko povezavo, ki pozitivno vpliva na življenjske pogoje ter oddaljene kraje, hkrati pa izboljšuje možnosti za turizem, regionalno trgovino in industrijska središča. Lokalni prebivalci se bodo tako prevažalo hitreje in varneje vozili na delo in v šole.

Omrežje bo lahko sprejelo večje število vozil, večina tranzitnega prometa pa bo preusmerjena na avtocesto. Projekt bo prav tako prispeval k strategiji TEN-T, saj bo slovenski odsek Salzburg–Ljubljana–Zagreb še dodatno izboljšal transportno pot sever–jug, ki se na tem območju sooča s povečanim tranzitnim prometom, natančneje na povezavi med prestolnicama Ljubljano in Zagrebom.

Številke pripovedujejo zgodbo o varnosti

Projekt govori sam zase: 22 000 metrov varovalnih ograj, 809 metrov protihrupnih ograj in 15 350 metrov pregrad za divjad, 47 cestnih obvozov, 4 podvozi, 1 nadvoz, 1 viadukt in 2 priključka. V smislu varovanja življenj pričakujejo 50 % zmanjšanje prometnih nesreč s smrtnim izidom ter 40 % manj hudih telesnih poškodb.

Predlagani datum

15/02/2011