Ponovna oživitev nekdanje železniške proge Parenzana v športne in rekreativne namene

S projektom Parenzana II se je nadaljevala obnova opuščene železniške proge, ki je potekala prek Hrvaške in Slovenije, v rekreativne, turistične in kulturne namene, ki se je začela z izvirnim projektom Parenzana. Proga je bila spremenjena v kolesarsko stezo, pri čemer so bili del med Vižinado in Porečom, del med Lamo in Dekani ter most pri Livadah obnovljeni v sklopu drugega projekta.

Dodatna orodja

 
Kolesarji na kolesarski stezi Parenzana. © Istarska županija Kolesarji na kolesarski stezi Parenzana. © Istarska županija

" Projekt omogoča, da kolesarska steza poteka prek celotne dolžine hrvaškega in slovenskega dela železnice. Objekti in storitve, kot so miljniki, ogledne točke, počivališča, informativne table, info točke in parkirna mesta za kolesa, dajejo stezi dodano vrednost. Projekt je imel tudi velik vpliv na čezmejno sodelovanje in prijateljstvo. "

Davor Dobrila, Oddelek za turizem Istrske župnije

S projektom je bila izboljšana tudi povezana turistična infrastruktura. Izdelana je bila maketa lokomotive v naravni velikosti, ki je razstavljena v Vižinadi, ob stezi pa so bili postavljeni miljniki, multimedijski info-kioski, ki zagotavljajo informacije v več jezikih, na primer v zvezi z lokalnim območjem in nujnimi storitvami, obcestni znaki, tematske table in počivališča. Poleg tega so bili usposobljeni tudi štirje turistični vodiči, multimedijski muzej Parenzana ob stezi v Livadah pa je bil razširjen.

Lokalno sodelovanje v korist lokalnim prebivalcem in turistom

Cilj projekta je bil združiti naravno, kulturno in tehnično dediščino proge ter ponuditi turistične dogodke v sodelujočih občinah kot del integralnega proizvoda. S tem bi se povečala vloga območja ob hrvaško-slovenski meji ter ozaveščenost o pomembnosti in potencialu steze, predvsem med ljubitelji narave in kolesarstva. Izdelani so bili tudi multimedijski CD-ROM, ki uporabnikom omogoča iskanje podatkov o progi in virtualne oglede, ter videoposnetki in zemljevidi.

Čezmejno sodelovanje in skupno izvajanje dejavnosti sta bila ključnega pomena za uspeh projekta, kar bo v pomoč pri iskanju podpore za podobna sodelovanja. Lokalne občine bodo vzdrževale infrastrukturo in jo upoštevale pri načrtovanju dejavnosti.

Spodbujanje trajnostnega prometa

Z dejavnostmi za ozaveščanje prebivalcev je projekt pomagal spodbuditi lokalne prebivalce in turiste, da uporabljajo trajnostne oblike prevoza, kot sta pešačenje in kolesarjenje, da se zmanjšajo cestni promet in z njim povezane emisije. Steza prispeva k ustvarjanju pogojev za izboljšanje turističnih storitev na bližnjih podeželskih območjih z namenom spodbujanja dolgoročnega razvoja regije z večanjem konkurenčnosti njenega turističnega sektorja. Sistem info-kioskov spodbuja uporabnike k obisku okoliških območij.

Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „Parenzana II – Ponovna oživitev Poti zdravja in prijateljstva“ znaša 612 485 EUR, pri čemer Evropski sklad za regionalni razvoj EU prispeva 520 612 EUR iz operativnega programa „Program čezmejnega sodelovanja IPA Slovenija-Hrvaška“ zaprogramsko obdobje 2007–2013.

Predlagani datum

27/05/2015