Hitrejše železniške storitve v jugovzhodni Evropi s projektom transportne osi

Projekt SETA (South East Transport Axis – Jugovzhodna transportna os) zagotavlja hitrejše in bolj konkurenčne železniške povezave iz srednje Evrope do pristanišč severnega Jadrana in do zahodnega Balkana.

Dodatna orodja

 
S koridorjem SETA se bo izboljšal transport v tej prometni regiji. S koridorjem SETA se bo izboljšal transport v tej prometni regiji.

" Izboljšanje kakovosti železniških storitev v regiji je nujno za zagotavljanje privlačne alternative za dnevne migrante, turiste [in] podjetja, ki so trenutno odvisni od osebnih avtomobilov ali tovornjakov. Projekt SETA je pokazal, da so izboljšanja mogoča brez zapravljanja velikih vsot denarja. Z uresničitvijo organizacijskih ukrepov in izbranimi manjšimi naložbami v obstoječo infrastrukturo je mogoče ljudem, ki živijo v regiji zahodnega Podonavja, zagotoviti boljše transportne storitve in hkrati izboljšati kakovost območja za poslovanje. To bo privedlo do gospodarske rasti in večje socialne blaginje v naši regiji. "

István Breznovits, glavni izvršni direktor ― West-Transdanubian Regional Development Agency

Partnerstvo SETA vključuje različne regionalne in nacionalne organe, ki zastopajo večsektorski konzorcij, ki lahko izkoristi obstoječe znanje in spretnosti regij brez dodatnih stroškov. Da bi zagotovili boljše povezave za potniški in tovorni promet, je cilj projekta namesto večjih vlaganj zagotoviti učinkovitejšo uporabo obstoječe železniške infrastrukture in manjših naložb. Izboljšanje kakovosti železniških storitev v regiji je nujno za zagotavljanje privlačne alternative za dnevne migrante in turiste ter za podjetja, ki so trenutno odvisni od osebnih avtomobilov ali tovornjakov.

TEN-T (vseevropsko prometno omrežje) s programom transnacionalnega sodelovanja za jugovzhodno Evropo (v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj) podpira 11 partnerjev iz šestih držav med Dunajem/Bratislavo in severnojadranskimi pristanišči Reko, Koprom in italijanskim Tržičem (Monfalcone), ki jih združujeta enaka vizija in strategija.

Počasneje kot po cesti

Trenutne transportne storitve vzdolž odsekov koridorja SETA so več kot dve uri počasnejše, kot če isto pot opravi osebni avtomobil. Na podlagi projekta so bila ugotovljena glavna organizacijska in infrastrukturna ozka grla obstoječega železniškega koridorja, ki prek zahodne Madžarske povezuje Dunaj/Bratislavo s pristanišči v severnem Jadranu. Razvoj primernih rešitev je že v teku.

Naložbe v manjšem obsegu za bodoče mejnike in dobre rezultate

Da bi poudarili učinkovitost razvitih rešitev, so bile poti preizkušene s predstavitvenimi vlaki. Tako je septembra 2012 vlak SETA od Zagreba do Dunaja potoval le pet ur (eno uro manj kot običajno)!  Poleg tega je maja 2013 potniški predstavitveni vlak pot od italijanskega Tržiča (Monfalcone) do Reke potreboval skoraj dve uri manj od običajnega časa potovanja. Projekt SETA je pokazal, da so izboljšanja mogoča brez zapravljanja velikih vsot denarja. Z uresničitvijo organizacijskih ukrepov in izbranimi manjšimi naložbami v obstoječo infrastrukturo je mogoče ljudem v regijah ob koridorju SETA zagotoviti boljše transportne storitve in hkrati izboljšati kakovost območja za poslovanje.

Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „SETA – Jugovzhodna transportna os“ znaša 2 835 000 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU prispeval 2 410 000 EUR v okviru operativnega programa „Jugovzhodna Evropa (SEE)“ za programsko obdobje 2007–2013.

Predlagani datum

03/06/2015