Razvoj kulturne poti med Madžarsko in Slovenijo

Kot čezmejna turistična destinacija je bila zgrajena nova turistična pot, ki sledi potovanju sv. Martina Tourskega med Slovenijo in Madžarsko.

Dodatna orodja

 
Projekt Via Savaria razvija turistično pot prek Slovenije in Madžarske. © Via Savaria Projekt Via Savaria razvija turistično pot prek Slovenije in Madžarske. © Via Savaria

" Projekt Via Savaria je omogočil gradnjo prvega odseka velike evropske kulturne poti sv. Martina prek Slovenije in Madžarske ter tako utrl pot prizadevanjem Sveta Evrope za širjenje evropskih kulturnih poti. Pomen vzajemne delitve, ki jo na poseben način pooseblja podoba sv. Martina Tourskega (1 700 let njegovega rojstva bomo v Evropi praznovali v letu 2016), je z izgradnjo te poti bližje evropskim narodom in ljudem. "

Tine Jenko, direktor Evropskega kulturnega centra sv. Martin Tourski – Slovenija

Sveti Martin je bil tourski škof v 4. stoletju in je danes eden najbolj poznanih krščanskih svetnikov v Evropi. Rojen je bil v današnjem mestu Sombotela na Madžarskem, vendar je večino življenja preživel v Franciji. Projekt „Via Savaria“ je navdahnila deklaracija Sveta Evrope iz leta 2005, v skladu s katero bi morala biti pot od Sombotela na Madžarskem do Toursa v Franciji evropska kulturna pot ter predstavljati izjemne spomenike življenja in dela najpriljubljenejšega svetnika v Evropi.

Praznovanje kulturnega simbola

V pripravah na praznovanje v Evropi leta 2016 se je projekt Via Savaria začel leta 2009 v Sombotelu, namenjen pa je prikazu romarjeve poti prek treh držav. Projekt sta podprli slovenska in madžarska vlada, ki sta se zavzeli za promocijo turističnih vidikov projekta. Občine in večje interesne skupine ob poti so se pridružile projektu, na podlagi česar je bilo vzpostavljeno sodelovanje med 15 partnerji – devetimi iz Slovenije in šestimi iz Madžarske.

Kulturni in gospodarski razvoj

Ta projekt je omogočil gradnjo prvega 400 km odseka velike evropske kulturne poti sv. Martina prek Slovenije in Madžarske do Toursa v Franciji. Celotna pot je dolga 2 500 km. Splošni cilj projekta je podpora trajnostnemu gospodarskemu in socialnemu razvoju na območju madžarsko-slovenske meje prek skupnega projekta kulturnega turizma, ki bo imel pozitivne učinke na razvoj lokalnega gospodarstva.

Projekt je vključeval tudi znanstvene raziskave o delu in življenju sv. Martina Tourskega ter naravni in kulturni dediščini ob poti. V okviru projekta je bilo zgrajenih 38 počivališč z informacijskimi tablami, mizami in klopmi. To je bilo dopolnjeno z informacijskimi točkami, vinskimi in kulinaričnimi središči ob poti ter razstavnim prostorom in tematskim parkom.

Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „Centri svetega Martina in evropska kulturna pot sv. Martina (Via Savaria)“ je 1 434 858 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU zagotovil 1 186 917 EUR prek operativnega programa „Slovenija – Madžarska“ za programsko obdobje 2007–2013.

Predlagani datum

20/07/2015