Povezovanje pogodb o zagotavljanju prihranka energije s programi javnih subvencij

S projektom CombinES se je v največji možni meri povečal prihranek energije tako, da so se opredelile dejavnosti, ki se izvajajo v sklopu programov javnih subvencij, in povezale z izvajanjem pogodbenega zagotavljanja prihranka energije.

Dodatna orodja

 
S prenovo mestne hiše v Kočevju se je izjemno povečala njena energijska učinkovitost S prenovo mestne hiše v Kočevju se je izjemno povečala njena energijska učinkovitost

" CombinES zagotavlja dragoceno podporo znanju pri premostitvi finančne vrzeli med tehničnimi možnostmi in praktično izvedbo ukrepov za energijsko učinkovitost v javnem sektorju, kar je lahko precej obsežna naloga. "

Dr. Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje, Slovenija

Medtem ko imamo tehnologijo in željo, da bi povečali energijsko učinkovitost, so za večino izboljšav potrebna finančna sredstva. Regije lahko finančno prispevajo k učinkovitosti z instrumenti, kot je pogodbeno zagotavljanje prihranka energije – pri tem izvajalec finančno jamči za prihranek energije iz projekta. CombinES spodbuja transnacionalno sodelovanje in spremembe politike za podporo takšnim naložbam v energijsko učinkovitost.

Partnerji projekta CombinES so prvi uporabili načine združevanja pogodbenega zagotavljanja prihranka energije. Učinkovit način za financiranje ukrepov za energijsko učinkovitost v javnih zgradbah je na primer pogodbeno zagotavljanje prihranka energije, pri čemer izvajalci jamčijo, da bo prihranek energije zaradi energijsko učinkovite gradnje ali obnove pokril stroške dela. Če pričakovani prihranek energije ni dosežen, morajo izvajalci gradbenih del plačati kazen javnim organom, ki so jih najeli.

V srednjeevropski regiji javne subvencije doslej niso bile povezane s takšnim zasebnim sofinanciranjem. „Ker se pogodbeno zagotavljanje prihranka energije uporablja za izvajanje ukrepov za energijsko učinkovitost s kratko- ali srednjeročno vračilno dobo naložbe, je ustrezno, da se združi s subvencioniranimi ukrepi za toplotno izolacijo,“ razlaga Jana Szomolányiová iz podjetja SEVEn. „Tako se javni izdatki porabijo samo za ukrepe, ki jih ne bi bilo mogoče izvesti pod tržnimi pogoji.“

Priporočila na visoki ravni

V okviru projekta je bila izvedena začetna ocena obstoječih pravil za zagotavljanje javne podpore na področju prihranka energije v posameznih državah ter prihodnjih možnosti za doseganje prihrankov. Na podlagi te raziskave je bilo pripravljenih več priporočil za oblikovalce politike in udeležence na trgu, kot so pravila in merila za programe, s katerimi se zagotavljajo subvencije za ukrepe za toplotni ovoj.

Med drugimi priporočili je predlagan tudi pristop „Celovita prenova CombinES“ . Ta določa posebno obliko celovite prenove, pri kateri je del za prenovo toplotnega ovoja subvencioniran, tehnološki del prenove pa je izveden v sodelovanju s podjetjem za energetske storitve, pri čemer se uporabi model pogodbenega zagotavljanja prihranka energije. Glavna prednost takšnega pristopa je ta, da je mogoče medsebojno optimizirati obe vrsti ukrepov v okviru ene prenove. S tem se dosežejo optimalni rezultati in omogoči največji možni prihranek energije glede na obseg naložbenih stroškov. Takšne rezultate je nemogoče doseči samo z delno prenovo ali izvedbo obeh vrst ukrepov brez usklajevanja. „Program subvencij bi moral vključevati tudi zahtevo, da prejemniki subvencij zagotovijo upravljanje z energijo po postavitvi toplotnega ovoja,“ pravi Jana Szomolányiová.


Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „CombinES“ znaša 705 100 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU zagotovil 578 785 EUR prek operativnega programa „Srednja Evropa“ za programsko obdobje 2007–2013.


Predlagani datum

16/12/2014