Regionalni sredozemski projekt za razvijanje neodvisnega življenja starejših generacij

Opredelitev in krepitev sredozemskih malih in srednje velikih podjetij (MSP) na področju ekološko pametnih hiš za razvoj dejavnega ter neodvisnega življenja starajoče se generacije prek projekta WIDER.

Dodatna orodja

 
Spoznavanje strojev za pomoč starostnikom v okviru sodelovanja na področju energetike za Srebrno hišo, ki ga je organiziral Razvojni center Srca Slovenije v Sloveniji. © SVIM Spoznavanje strojev za pomoč starostnikom v okviru sodelovanja na področju energetike za Srebrno hišo, ki ga je organiziral Razvojni center Srca Slovenije v Sloveniji. © SVIM

" Uporaba naprave, ki je bila izdelana v okviru inovativnega projekta „Voice recognition accuracy improvement” (Izboljšanje natančnosti prepoznavanja glasu), s 97-odstotno stopnjo prepoznava govor. To dejstvo je bistveno izboljšalo zanesljivost izdelkov podjetja, ki so namenjeni zlasti starostnikom. "

Eleftherios Pageorgiou, direktor podjetja ENTRANET

Staranje prebivalstva EU je velik izziv, v okviru katerega so potrebne ustrezne, inovativne rešitve, ki jih predlaga projekt WIDER.

Projekt bo podpiral izvajanje pilotnih projektov izbranih malih lokalnih podjetij v partnerskih regijah. Podjetja bodo dobila priložnost povišati vrednost svojih izdelkov in se predstaviti na novih trgih. Projekt se osredotoča na energijsko učinkovitost, neodvisno življenje in ohranjanje ali izboljševanje življenjskih standardov starajočega se prebivalstva.

Strategija, usmerjena v uporabnika

Projekt WIDER vzpostavlja medsektorske omrežne povezave med deležniki v regijah ter spodbuja vezi med deležniki in ciljnim prebivalstvom. Cilj projekta je tudi okrepiti sodelovanje med malimi in srednje velikimi podjetji, raziskavami, inovacijskimi središči in posredniškimi organi za spodbujanje inovacij ter vzpostaviti komunikacijske kanale med MSP in starajočim se prebivalstvom za preskušanje izdelkov v skladu s potrebami ter željami zadevnega prebivalstva.

Grško podjetje ENTRANET je na primer prejelo inovacijski bon v okviru projekta WIDER, načrtuje in proizvaja izdelke za prepoznavanje govora, namenjene trgu izdelkov za pomoč za samostojno življenje (sistemi za prepoznavanje govora v dvigalih, nadzor nad elektronskimi gospodinjskimi aparati prek glasovnih ukazov itd.).

Dosedanji dosežki

Trajnost rezultatov projekta bo projekt WIDER spodbujal z oblikovanjem ekološko pametne strategije, usmerjene v uporabnika; s krepitvijo družbenega povpraševanja in zavedanja občin ter z vzpostavljanjem novih oblik sodelovanja med politiki, poslovnim sektorjem in starajočim se prebivalstvom regije prek posebnih združenj, dnevnih centrov itd. To so najpomembnejše številke projekta:

  • približno 600 lokalnih MSP, poklicnih združenj, predstavnikov institucij itd. na celotnem ozemlju projekta se je udeležilo usposabljanja in spodbujanja v okviru približno 65 lokalnih seminarjev ter delavnic;
  • približno 10 000 lokalnih deležnikov (podjetja, institucije, raziskovalni in inovacijski organi, širša javnost itd.) je bilo neposredno in posredno vključenih v dejavnosti projekta WIDER;
  • preskušen je bil pilotni nadnacionalni sistem bonov s ciljem dodeliti sredstva sredozemskim MSP, ki želijo izboljšati svoj položaj na nastajajočih novih trgih ekološko pametnih hiš za starostnike. To je bil osrednji del projekta, pri čemer je bilo prejetih 79 prijav, dodeljenih pa je bilo 37 inovacijskih bonov (v skupni vrednosti EUR 316 000 ), namenjenih izvedbi 37 inovacijskih projektov;
  • 22 lokalnih inovacijskih strokovnjakov projekta WIDER iz sedmih partnerskih regij, med drugim univerzitetni učitelji, vodje projektov, raziskovalci, podjetja in predstavniki institucij, je bilo imenovanih za ocenjevanje ter spremljanje 37 inovacijskih projektov;
  • 139 ponudnikov znanja z območja programa MED je bilo vključenih na nadnacionalni seznam projekta WIDER;
  • organizirana sta bila dva sejma inovacij v okviru programa WIDER, ki se ju je udeležilo več kot 500 oseb;
  • izvedena je bila ena učna odprava v okviru projekta WIDER na mednarodni sejem razsvetljave in avtomatizacije stavb v Frankfurtu z naslovom „Light + Building 2014” z 29 podjetji s pilotnih industrijskih območij projekta WIDER;
  • skupaj je bilo organiziranih in izvedenih približno 460 srečanj med podjetji oziroma srečanj med raziskovalci in podjetji v okviru treh nadnacionalnih prireditev za mreženje/posredovanje, ki jih je organiziral projekt WIDER ali je sodeloval na njih;
  • skupaj je bilo organiziranih 18 regionalnih in nacionalnih turnej projekta WIDER (različni dogodki ter dejavnosti, ki so zajemali predstavitve, razstave, slovesnosti, razprave, srečanja), pri čemer je več kot 40 000 oseb dobilo priložnost, da se seznani z rezultati projekta itd.

Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „WIDER – Green Growing of SMEs: Innovation and Development in the Energy Sector in the Mediterranean Area” (Okoljsko trajnostni razvoj malih in srednje velikih podjetij: inovacije in razvoj v energetskem sektorju na območju Sredozemlja) znaša EUR 2 525 746, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU zagotovil EUR 2 292 142 prek operativnega programa „Mediteran“ za programsko obdobje 2007–2013.

Predlagani datum

24/11/2015