Preoblikovanje postsocialističnih mest v konkurenčnejše in privlačnejše urbane prostore

Projekt „ReNewTown“ je financiral štiri pilotne projekte za oživljanje mest, ki so namenjeni izboljšanju medregionalne gospodarske učinkovitosti, krepitvi socialne kohezije in kulturne dejavnosti ter spodbujanju modernizacije mestne krajine. Pobuda zagotavlja srednje- in vzhodnoevropskim mestom, na katera so vplivale socialistične metode načrtovanja, družbene ter okoljske modele dobrih praks.

Dodatna orodja

 
Ponovno urejanje krajine v Varšavi. Ponovno urejanje krajine v Varšavi.

" Spremembe v mestih in četrtih, vključenih v projekt ReNewTown v zadnjih štirih letih, so podkrepile moje prepričanje, da lahko ti kraji postanejo privlačni za življenje, delo in počitek. Izvajalce in raziskovalce v projektu ReNewTown je združil proces sodelovanja pri reševanju težav, povezanih z oživitvijo in izboljšanjem življenja lokalnih skupnosti. "

Magdalena Wątorska-Dec, koordinatorica projekta ReNewTown

Partnerji projekta ReNewTown so izvedli raziskave med prebivalci, strokovnjaki in podjetniki v desetih mestih v petih državah, v katerih so ocenjevali dejavnike uspeha in propada mestnih četrti. Eden od primerov je dvorana ArtZONA v četrti Nowa Huta blizu Krakova, v kateri prirejajo kulturne in družabne dogodke ter različne druge dejavnosti. Zanemarjeno otroško igrišče med bloki v Velenju je bilo preurejeno v navdihujoč prostor za vse generacije, pri čemer so lokalni prostovoljci vložili 1 567 ur svojega časa, da so opravili večino fizičnega dela.

V velikem praškem blokovskem naselju so ustanovili središče za majhna in srednje velika podjetja, da bi spodbudili lokalno podjetništvo na območju z visoko stopnjo brezposelnosti. Staro socialistično arhitekturo v mestu Hnúšťa na Slovaškem so preoblikovali v Muzej socialističnih zanimivosti, ki je prejel približno 600 donacij v obliki artefaktov in je postal turistična atrakcija, ki pomaga ohranjati znanje o socialističnem obdobju mesta Hnúšťa za prihodnje generacije.

Modeli dobrih praks

Poleg izkušenj, pridobljenih v teh pilotnih pobudah, je projekt ReNewTown zbral spletno zbirko podatkov o izkušnjah in znanju, pridobljenih v podobnih projektih v zadnjih 20 letih. Zbirka podatkov zajema 148 modelov dobrih praks in strokovnih stikov ter je na voljo javnosti.

Poleg rešitev za bolj proti revščini in družbenim neenakostim v mestnih območjih so glavne ugotovitve projekta navedene tudi v publikacijah, med drugim v priročniku modelov, priročniku za oživitev mest in strategiji za postsocialistična mesta. In še več, ocenjujejo, da je bilo po začetku izvedbe projekta ReNewTown po njegovi zaslugi ustvarjenih po pet novih delovnih mest.


Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „ReNewTown“ znaša 1 474 181,60 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU zagotovil 1 237 122,36 EUR prek operativnega programa „Srednja Evropa“ za programsko obdobje 2007–2013.


Predlagani datum

10/12/2014