Ohranjanje kulturne dediščine v krajinah Srednje Evrope

Projekt Vitalne krajine združuje partnerje in zainteresirane strani iz Srednje Evrope za razvoj rešitev s pomočjo regionalnih dejavnosti in mednarodnih izmenjav. Stoletne krajine so bistven del identitete posameznih regij, toda pomanjkanje zavedanja o njihovi dragocenosti prepogosto vodi v razvoj brez pravega občutka.

Dodatna orodja

 
Otroci spoznavajo pomembnost nedotaknjene naravne krajine.© Luka Vidic, Ljubljansko barje, Slovenija Otroci spoznavajo pomembnost nedotaknjene naravne krajine.© Luka Vidic, Ljubljansko barje, Slovenija

" S pomočjo projekta VITALNE KRAJINE smo dopolnili bazo podatkov o območjih in ukrepih krajinskega vzdrževanja za naravni park Unteres Saaletal. Poleg tega so prebivalci in zainteresirane strani na številnih delavnicah prišli do novih zamisli za razvoj naše krajine. "

Dr. Gerd Villwock, podpredsednik naravnega parka Unteres Saaletal

Osem partnerjev iz akademskih in profesionalnih krogov, povezanih v okviru projekta, na podlagi skupne želje po ohranjanju kakovosti, lepote in raznolikosti krajin v Srednji Evropi preskuša inovativne oblike vključevanja državljanov ter organizira tradicionalne transnacionalne dogodke, konference, sestanke delovnih skupin in šolske ekskurzije. Partnerji spodbujajo zainteresirane strani iz Srednje Evrope k razpravi o pristopih za ohranjanje krajin ter k učenju drug od drugega in skupnemu iskanju rešitev.

Vključevanje posameznikov v praksi

Projekt Vitalne krajine se osredotoča na vključevanje lokalnih posameznikov v odločanje o razvoju njihove krajine v prihodnosti. V nemški regiji Unteres Saaletal vodiče po kulturni regiji usposobijo, da delujejo kot ambasadorji regije, ki javnost obveščajo o njenih slikovitih lastnostih. Ekipa v regiji Unteres Saaletal tudi sodeluje z lokalnimi strokovnjaki pri prepoznavanju primernih mest za ohranjanje naravnega okolja, ki delujejo kot protiutež bližnjim območjem, na katerih poteka intenziven zemljiški razvoj.

V avstrijski regiji Mühlviertel je v okviru projekta organiziran krajinski dialog, v katerem lokalno prebivalstvo izrazi svoja pričakovanja v zvezi z razvojem njihove vasi in okolice. Pri tem partnerji zbirajo mnenja in organizirajo sestanke, na katerih lahko udeleženci oblikujejo prednostne naloge za njihovo skupnost in razpravljajo o razvojnih scenarijih.

V čeških Šumavskih gorah na primer potekajo redni sestanki za krepitev povezave med lokalnim prebivalstvom in novo ustanovljenim biosfernim rezervatom. Na slovenskem Ljubljanskem barju lokalni kmetje poučujejo primestne družine o vrednosti lokalne hrane in otrokom pojasnjujejo, kako lahko prispevajo k trajnostnem razvoju, ter hkrati poudarjajo veliko pomembnost nedotaknjene naravne krajine.

Skupne „zelene“ vrednote po Srednji Evropi

Spremembe, ki vplivajo na naše krajine, so pogosto tako počasne, da jih je težko zaznati. Slike ali simulacije pa omogočijo, da si lahko zainteresirane strani jasneje predstavljajo nevarnosti, ki pretijo pokrajinam, in proces sprememb. V okviru projekta uporabljajo različne tehnike vizualizacije, ki so objektivna podlaga za razprave. Pri tem se skupaj z običajnimi načini uporabljajo napredni načini vizualizacje, npr. primerjavo zgodovinskih slik, zemljevidov in posnetkov ortofoto, kakor v slovaški regiji Male Karpaty. Najsodobnejše tehnologije vključujejo razvoj aplikacij GoogleEarth, ki omogočajo ustvarjanje 3D-upodobitev sprememb krajinskih elementov v regiji Nagyberek na Madžarskem. V poljski regiji Msciwojow so v okviru projekta sodelovale lokalne zainteresirane strani in z modelirnim orodjem 3dsmax pomagale prebivalcem oblikovati vizijo videza njihove vasi po obnovi.

Projekt v prizadevanjih za ohranjanje kulturne krajine posreduje načine za povezovanje raznolikih potreb ekonomskega razvoja regij z okoljsko zaščito in socialnim varstvom. Ključni rezultat projekta je spodbujanje dialoga med vzdrževalci krajin – vključno s kmeti, vlagatelji, okoljevarstveniki in prebivalci – na regijski in evropski ravni.


Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „Valorizacija in trajnostni razvoj kulturnih krajin z uporabo inovativnih tehnik sodelovanja in vizualizacije“ znaša 2  018  152  EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU zagotovil 1  619  435  EUR prek operativnega programa „Srednja Evropa“ za programsko obdobje 2007–2013.


Predlagani datum

12/12/2014