Projekt „ET-struct“ napoveduje in izpolnjuje regionalne zaposlitvene potrebe

Za lažje izpolnjevanje zahtev po drugačnem znanju in spretnostih na današnjem trgu dela so bili v okviru projekta „ET-struct“ razviti novi načini napovedovanja regionalnih potreb po delovni sili in odzivanja nanje.

Dodatna orodja

 
Projekt ET-struct pomaga pri obravnavi regijskih zaposlitvenih težav in 'begu možganov'. Projekt ET-struct pomaga pri obravnavi regijskih zaposlitvenih težav in 'begu možganov'.

" V skladu s kohezijsko politiko je treba vlagati v 'človeški in fizični kapital, ki je ključnega pomena za rast in zaposlitveni potencial'. Neustrezno so obravnavani zlasti 'izobraževanje in usposabljanje ter prilagodljivost delavcev'. Prav to so teme, ki v projektu ET-struct uspešno obravnavane, saj so pripravljene izvedljive in praktične rešitve za vse evropske regije. "

Stuart Simpson, vodja projekta

Namen projekta „Economic Educational Territorial – Structure“ je obravnavanje regionalnih zaposlitvenih težav, kot je pojav „bega možganov“, pa tudi okrepitev povezave med izobraževalnimi sistemi ter uporaba nove tehnologije in poslovnih praks.

Ob upoštevanju regionalnih političnih, gospodarskih in izobraževalnih dejavnikov je bil v okviru projekta razvit inovativen, dinamičen, prilagodljiv in sistematičen model „ET-Inventory“, ki napoveduje zaposlitvene potrebe. „Na podlagi tega modela so bile izvedene raziskave v 10 partnerskih regijah, da bi ugotovili, katera znanja in spretnosti iščejo delodajalci, vlagateljem pa omogočili vpogled v gospodarstva teh regij,“ pravi vodja projekta Stuart Simpson.

Orodja za boljše upravljanje potreb trga delovne sile

Na podlagi teh raziskav je bila razvita platforma za e-učenje „ET-LearnTrain“. Platforma ponuja spletno usposabljanje na kraju samem za regionalno delovno silo v projektnih regijah v Avstriji, na Češkem, v Nemčiji, Italiji, na Poljskem, v Sloveniji in Ukrajini. V sklopu projekta je bilo razvitih tudi 24 modulov usposabljanja, ki zajemajo področja, kot so podjetništvo, podpora IKT, socialne veščine, veščine medkulturne komunikacije, poklicna usmerjenost in tehnično usposabljanje. Prek modulov se je usposabljalo 517 oseb.

Ključen rezultat projekta je tudi priročnik za upravljanje „ET-Academy“, ki je bil pripravljen na podlagi izkušenj in spoznanj pri izvajanju platforme „ET-LearnTrain“. Priročnik je lahko koristno orodje za druge regionalne organe v Evropi, ki želijo obravnavati strukturne spremembe pri zaposlovanju.

V okviru projekta ET-struct so bili vzpostavljeni tudi organi, ki se imenujejo „regionalni trikotniki upravljanja“ in zagotavljajo, da regionalne potrebe po delovni sili ter njihova znanja in spretnosti ostanejo usklajeni. Rezultat projekta je tudi dokument „ET Management“, ki ga lahko druge evropske regije uporabijo kot tehnični načrt za vzpostavitev lastnih „trikotnikov upravljanja“.


Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „Economic Educational Territorial - Structure“ znaša 2 600 800 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj zagotovil 2 058 635 EUR v okviru operativnega programa „SREDNJA EVROPA“ za programsko obdobje 2007–2013.


Predlagani datum

19/11/2014