Uvedba računalništva v oblaku za bolj usklajeno logistiko

Projektna skupina LOGICAL razvija orodje IKT, ki bo izboljšalo logistične storitve po vsej srednji Evropi.

Dodatna orodja

 

" Z aplikacijami, shranjenimi v oblaku projekta LOGICAL, lahko mala in srednje velika podjetja uporabljajo programsko opremo na popolnoma nov način, da izboljšajo čezmejno sodelovanje s strankami in partnerji. "

Jan Daske, vodja poslovnega razvoja, SALT Solutions GmbH, Saška, Nemčija

Glavni cilj projekta LOGICAL je integracija računalništva v oblaku v redne postopke operaterjev in ponudnikov infrastrukture. Orodje IKT je namenjeno izboljšanju interoperabilnosti logističnih podjetij vseh velikosti. S tem naj bi se izboljšala konkurenčnost srednjeevropskih logističnih središč, saj bi se zmanjšali transakcijski stroški, hkrati pa bi se spodbudila skupna uporaba bolj trajnostnih načinov prevoza.

Interoperabilnost logističnih podjetij v srednji Evropi za povečanje rasti

Ker logistična podjetja v srednji Evropi ležijo med uveljavljenimi državami članicami EU in trgi v razvoju na vzhodu, imajo ogromen potencial za rast in večje zaposlovanje. Za uresničitev tega potenciala se je treba spopasti z izzivi, kot so vse večje povpraševanje po dobavi ob točno določenem času in vse višji okoljski stroški prevoza blaga. Logistična središča, ki želijo ostati konkurenčna, morajo zagotoviti interoperabilnost logističnih podjetij, študije pa kažejo, da je računalništvo v oblaku odlična rešitev, ki skupini akterjev v enem logističnem središču omogoča skupno rabo operabilnosti.

Upravičenci in uporabniki tega nadnacionalnega orodja za računalništvo v oblaku so mala in srednje velika logistična podjetja, ki jih omejujejo visoki stroški sistemov licenčne programske opreme. Ta podjetja so lahko bolj prilagodljiva in konkurenčnejša, če uporabljajo logistično programsko opremo, ki omogoča plačilo glede na uporabo.

Povezana središča za povečanje sodelovanja in integracije v srednji Evropi

Orodje LOGICAL na splošno krepi prodor logističnega sektorja. Prav tako poveča učinkovitost prek zmanjšanih transakcijskih stroškov, hkrati pa izboljša intermodalno sodelovanje v skupnem sistemu računalništva v oblaku. Poleg tega orodje spodbuja srednjeevropsko integracijo prek splošnega pristopa, ki mu lahko sledijo druga logistična središča. Cilj projekta je tudi zagotoviti spletno učno orodje za krepitev zmogljivosti logističnih akterjev ter spodbuditi pripravo poslovnih načrtov in sporazuma o dolgoročnem vzdrževanju, da se zagotovi trajna uporaba.

Projekt spodbuja šest ponudnikov infrastrukture, ki jih podpirajo zastopniki za gospodarski razvoj in združenja logističnih grozdov. V partnerstvo so vključeni tudi raziskovalni inštitut in dve univerzi, ki lahko zagotovijo rešitve IKT za logistični sektor.


Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt “Transnational LOGistics' Improvement through Cloud computing and innovAtive cooperative business modeLs“ znaša 2 943 876 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU zagotovil 2 363 446 EUR prek operativnega programa „Srednja Evropa“ za programsko obdobje 2007–2013.


Predlagani datum

19/11/2014