Sodelovanje v Srednji Evropi pri spopadanju z izzivom starajoče se družbe

Demografske spremembe na delovnih mestih predstavljajo izziv, saj število oseb, starejših od 60 let, začenja presegati število mladih delavcev. Vendar je bila v okviru projekta Srednjeevropska platforma o staranju („CE-Ageing Platform“) zasnovana strategija sodelovanja za zmanjšanje negativnih posledic te spremembe v Srednji Evropi.

Dodatna orodja

 
CE-Ageing Platform CE-Ageing Platform

" Projekt je pokazal, da iskanje rešitev in odgovorov na izzive starajoče se družbe zahteva učinkovito in trajnostno sodelovanje med vladami, socialnimi partnerji in organizacijami na nacionalni in mednarodni ravni. "

Mirna Prebanda iz delavske zbornice Zgornje Avstrije

Cilj projekta je krepitev sodelovanja med deležniki in partnerji z namenom spodbujanja gospodarske rasti, regionalnega razvoja in socialne kohezije. „[Projekt] temelji na prepričanju, da je izzive, ki jih predstavlja medsektorsko vprašanje ‚staranja‘, mogoče rešiti le s sodelovanjem,“ pravi Mirna Prebanda iz delavske zbornice Zgornje Avstrije.

Okvir vpliva

S projektom je bila oblikovana platforma, ki izboljšuje okvirne pogoje s prilagajanjem politike, postopkov upravljanja in mehanizmov demografskim spremembam na področjih regionalnega razvoja in razvoja mest, zdravstva, izobraževanja, trga dela, migracij ter socialne politike.

Projekt Srednjeevropska platforma o staranju 13 partnerjem projekta iz osmih držav omogoča, da se učijo tako na podlagi predhodnih dejavnosti in rezultatov kot tudi ukrepov, ki se izvajajo v okviru projekta.

Strategije za ukrepanje

Glavne dejavnosti vključujejo skupno transnacionalno strategijo Srednjeevropske platforme o staranju, ki vključuje smernice za odzivanje srednjeevropskih držav/regij na demografske spremembe, tematske delavnice, regionalne strategije na področju staranja, regionalne koncepte za usposabljanje, strategije za razvoj medgeneracijskih človeških virov, projekte za ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem ter projekte za uravnavanje starosti in raznolikosti.

Organiziran je bil skupni forum o staranju v Srednji Evropi („Forum on Ageing in Central Europe“) z letnimi konferencami na Slovaškem ter v Sloveniji in Italiji. V okviru projekta je bila vzpostavljena tudi spletna baza podatkov Srednjeevropske platforme o staranju, ki vsebuje podatke o praksah aktivnega staranja in regionalnih pilotnih projektih ter splošne informacije o strategijah, akcijskih načrtih in vladnih sklepih srednjeevropskih držav na področju staranja.


Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „Srednjeevropska platforma o staranju“ znaša 2 172 985 EUR, pri čemer Evropski sklad za regionalni razvoj EU prispeva 1 721 611 EUR iz operativnega programa „SREDNJA EVROPA“ za programsko obdobje 2007–2013.


Predlagani datum

22/05/2015