Čistilna naprava odpadne vode za izboljšanje komunalne ureditve v zahodni Sloveniji

Z izgradnjo nove čistilne naprave odpadne vode v Novi Gorici v zahodni Sloveniji se bo izboljšalo čiščenje odpadne vode, kar bo prebivalstvu zagotovilo zdravstvene in higienske prednosti. 

Dodatna orodja

 

Čistilna naprava v Novi Gorici bo imela zmogljivost s populacijskim ekvivalentom (PE) 50 500 ter bo omogočala terciarno čiščenje, razkuževanje odpadne vode in sušenje blata. Obrat bo pokrival vsaj 95 % prebivalcev v Kromberku, Mirnu, Vrtojbi in Šempetru pri Gorici.

Program vključuje tudi izgradnjo kanalizacijskega omrežja v dolžini približno 19 000 km ter s tem povezane obrate v občinah Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica.

Izboljšana vodna infrastruktura

Ta pobuda zagotavlja, da Slovenija izpolnjuje pogoje pristopa k Evropski uniji.

Po dokončanju projekta junija 2015 bo v regiji vzpostavljena boljša infrastruktura za odvajanje in obdelavo komunalne odpadne vode.

Obrat bo pozitivno vplival tudi na lokalno gospodarstvo, saj bo med obdobjem izvajanja predvidoma ustvarjenih 23 delovnih mest, po dokončanju pa še dodatnih dvanajst.

Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče – centralna čistilna naprava Nova Gorica“ znaša 52 315 008 EUR, pri čemer Kohezijski sklad EU prispeva 29 877 230 EUR v okviru operativnega programa „Razvoj okoljske in prometne infrastrukture“ za programsko obdobje 2007–2013. Dejavnost spada pod prednostno os „Varstvo okolja – vodni sektor“.

Predlagani datum

03/06/2015