Izkoriščanje možnosti vodnih virov z natančno analizo

S postavitvijo in nadgradnjo mest za spremljanje kakovosti in količine vode v Sloveniji, ustanavljanjem novih laboratorijev za kemične in biološke analize ter razvijanjem programske opreme in opreme za napovedovanje vse kaže, da se bo kakovost življenja za 2 milijona prebivalcev v Sloveniji izboljšala.

Dodatna orodja

 

Boljša zaščita pred poplavami, varnejša oskrba s pitno vodo, boljše priložnosti za razvoj podjetij in bolj trajnostna raba vodnih virov predstavljajo nekaj pozitivnih vplivov, ki jih ta projekt prinaša.

Prispevanje k zahtevam za skladnost

Ta večji projekt bi moral Sloveniji pomagati, da bo po njegovem zaključku lažje dosegla zahteve za spremljanje, ki so določene v Okvirni direktivi EU o vodah, še posebej glede spremljanja podzemnih in površinskih vod. Projekt bo prinesel tudi gospodarske koristi, saj bo v začetnih razvojnih fazah ustvarjenih 44 novih delovnih mest, dolgoročno pa še nadaljnjih šest.

Trdna osnova za analizo in spremljanje

Projekt je sestavljen iz petih glavnih delov:

  • vzpostavitev novih ali nadgradnja obstoječih mest za spremljanje kakovosti in količine podzemnih vod, površinskih vod in dinamike morja ter padavinskih postaj in vremenskega radarja;
  • gradnja novih laboratorijev za kemične in biološke analize vode in umerjanje ter nakup prostorov za storitve morske meteorologije in oceanografije;
  • nakup opreme za laboratorije, računalniški center in vozila;
  • razvoj in namestitev programske opreme za napovedovanje dinamike morja, spremljanje suše, spremljanje teles podzemne vode v aluvialnih regijah in sisteme za napovedovanje poplav za Savo in Sočo;
  • promocijske in informativne dejavnosti.

Ključ do gospodarjenja za varstvo voda in prebivalcev

Z izpopolnitvijo sistema za zgodnje opozarjanje na naravne nesreče, zlasti poplave, bi moral projekt prispevati k skrajšanju časov odziva na takšne nesreče in obenem znižati finančne stroške za družbo. Pričakujemo tudi večjo učinkovitost na področju gospodarjenja z vodami, kar se bo odražalo v izboljšani kakovosti podzemnih voda, zaščiteni pitni vodi in manjšem onesnaževanjem morja. Nadgradnja mreže mest za spremljanje in postavitev vremenskega radarja bosta omogočili natančnejše dnevne informacije o hidroloških in meteoroloških razmerah ter napovedi, poleg tega pa tudi celovitejše varovanje in ohranjanje vodnih virov.

Predlagani datum

28/09/2011