Obnovitev železniške proge od Divače do Kopra

26,4 kilometra dolga železniška proga od Divače do Kopra je bila potrebna tako obnove kot posodobitve, s čimer se bo povečala zmogljivost in zmožnost delovanja te proge kot os za transevropske linije.

Dodatna orodja

 

V ta namen se je začel projekt za železniško progo Divača–Koper. Projekt bo zagotovil potrebno povečano zmogljivost in tako omogočil nemoten pretok večje količine tovora iz koprskega pristanišča in vanj, večjo varnost v prometu in spodbudil preusmeritev tovornega prometa s cest na železniške proge.

Pristop v dveh sklopih

Železniški odsek Divača–Koper je del vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T) in služi kot os za proge od Lyona do Trsta, Ljubljane, Budimpešte in do meje z Ukrajino.

Ta faza projekta bo potekala v dveh sklopih. V prvem bo obnovljena železniška postaja, mobilna elektro-napajalna postaja Hrpelje–Kozina in tovorna postaja v Kopru. Predvidena je tudi gradnja nove elekro-napajalne postaje Dekani, potekala pa bodo tudi dela na odprti progi Divača–Koper. V okviru drugega sklopa bosta obnovljeni železniška postaja in elektro-napajalna postaja v Divači, predvidena pa je tudi gradnja številnih pomožnih objektov, kot so podhodi za pešce, cestni nadvozi in lokalne povezovalne ceste.

Ko bodo dela zaključena, bodo infrastrukturo upravljale Slovenske železnice d.o.o. v imenu Direkcije RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo.

Otipljive koristi za državljane in podjetja

Projekt bo prinesel številne ključne koristi. Zmogljivost linije so bo močno povečala, kar bo seveda zelo koristilo uporabnikom, saj bo projekt omogočil nemoten pretok tovora iz koprskega pristanišča in vanj, tovorni promet se bo preusmeril s cest na železniške proge, prinesel pa bo tudi okoljske koristi ter večjo varnost v prometu in interoperabilnost.

Slovenci se bodo po izboljšani liniji prevažali med obalo in notranjostjo, poleg vozačev pa bodo linijo uporabljali tudi tisti, ki prevažajo uvožene dobrine in osnovne surovine ter dobrine za izvoz iz Slovenije.

Omenjeni projekt pomeni tudi dokončanje strategije za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) in bo bistveno prispeval k nadaljnji krepitvi te pomembne povezave za tranzitni tovor, ki se sooča s povečanim tranzitom iz koprskega pristanišča na Madžarsko, v Avstrijo in Ukrajino.

Predlagani datum

10/10/2011