Izgradnja nove obvoznice za zmanjšanje prometnih zastojev in boljšo kakovost življenja v Zahodni Sloveniji

Cilj izgradnje 3 932 m dolge obvoznice okoli zgodovinskega mesta Škofje Loke je zmanjšati prometne zastoje, povečati varnost v prometu in zmanjšati emisije CO2.

Dodatna orodja

 

Cesta, ki vodi skozi središče Škofje Loke, je preozka za nemoten pretok prometa v obe smeri. Zato so v preteklosti nastajali daljši prometni zastoji, še zlasti ob prometnih konicah. Pomanjkanje pločnikov in ozke ulice prav tako predstavljajo tveganje za varnost kolesarjev in pešcev.

Večja varnost in manj onesnaževanja

Nova obvoznica, ki se bo izognila mestnemu jedru, bo precej izboljšala varnostne standarde v Škofji Loki. Poleg tega bo nov cestni odsek večinoma potekal skozi nenaseljeno območje, zato skorajda ne bo imel negativnih okoljskih vplivov na staro mestno jedro, hkrati pa se bosta znatno zmanjšala hrup in onesnaženost zraka. Tako se bo povečala kakovost življenja mestnih prebivalcev, ki bodo lahko uživali v ulicah brez prometa.

Obvoznica bo prav tako precej skrajšala čas potovanja med Kranjem in Poljansko dolino po cesti R1-210. Lokalni organi napovedujejo, da bo izgradnja obvoznice spodbudila gospodarski in stanovanjski razvoj Poljanske doline.

V izgradnji je sedem mostov, od katerih dva prečkata Selško in Poljansko Soro. Predvidena je izgradnja šestih križišč in 1 157 m protihrupne ograje zaradi bližine naseljenih območij. Ker je del cestnega odseka v bližini urbanih naselij, sta v izgradnji pešpot in kolesarska pot, ki bosta povezani z bližnjimi objekti. Prav tako so predvideni postavitev prometne signalizacije in osvetlitve, izgradnja kanalizacije in urejanje krajine.

V izgradnji je tudi 660 m dolg predor, ki bo omogočil, da se bo obvoznica popolnoma izognila zgodovinski vasi Puštal. Novi predor je dobra novica za okolje in ugodna pridobitev za lokalno prebivalstvo.

Zaradi gradbenih del bo skupno ustvarjenih 20 delovnih mest. .


Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „Poljanska obvoznica Škofja Loka“ znaša 51 841 828 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU prispeval 35 219 675 EUR v okviru operativnega programa „Razvoj okoljske in prometne infrastrukture“ za programsko obdobje 2007–2013. Dejavnost spada pod prednostno os „Prometna infrastruktura“.


Predlagani datum

10/06/2015