Ustanovitev univerzitetnega naselja naravoslovnih znanosti v Ljubljani

Na Univerzi v Ljubljani se ustanavlja prvorazredni izobraževalno-raziskovalni center. Cilj centra, ki bo vključeval dve novi fakulteti, je spodbuditi razvoj naravoslovnih znanosti in tehnologije v slovenskem glavnem mestu ter njegovi okolici.

Dodatna orodja

 

Projekt vključuje izgradnjo Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT UL) ter Fakultete za računalništvo in informatiko (FRI UL). Novi zgradbi, ki bosta povezani s steklenim mostom, in povezane vsebine bodo predstavljale jedro univerzitetnega naselja naravoslovnih znanosti.

Novi prostori in oprema

S projektom bo ustanovljen visokokakovosten izobraževalni, znanstveni, raziskovalni in razvojni center. Povečal bo zmogljivost Univerze v Ljubljani za zagotavljanje raziskav in študija na področju kemije, kemijske tehnologije, računalništva in informatike. Naložba je ena od prednostnih nalog Slovenije za izboljšanje regionalnega razvoja, sofinancira pa jo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Center, ki bo vključeval dve novi fakulteti, bo zgrajen v bližini Biotehniške fakultete UL, Nacionalnega inštituta za biologijo in Tehnološkega parka. To naj bi spodbujalo medsebojno sodelovanje pri raziskavah, razvoju in študiju.

Posebna dela v sklopu projekta vključujejo izgradnjo treh stavb: prostore FKKT UL, prostore FRI UL in skupne prostore, povezane s steklenim mostom. Vsaka stavba bo posebej zasnovana in opremljena s potrebnimi vsebinami in opremo.

Prednosti za izobraževanje in poslovanje

Po vzpostavitvi in med delovanjem bo center zagotavljal več kot 90 dodatnih delovnih mest za predavatelje, asistente, raziskovalce ter tehnično in administrativno osebje, poleg tega pa še 30 na področju podpornih storitev. Tako se bo znatno povečalo število diplomirancev, doktorjev znanosti in študentov. Pričakovano je na primer, da se bo delež študentov, vpisanih na področju naravoslovnih znanosti (v primerjavi s celotno populacijo študentov v višjem izobraževanju) v času referenčnega obdobja, ki se konča leta 2028, in po njem dvignil s 6,8 % na 9 %. Prav tako naj bi delež študentov, vpisanih na področju tehnologije, narasel s 13,5 % na 20 %.

Glede na napovedi se bo povečalo število člankov in navedkov tistih, ki bodo delovali v sklopu centra – s približno 190 na 475 oziroma s 1 330 na 2 840. Fakulteti naj bi tudi ustvarili dva patenta in štiri stranske produkte. Pričakovano je dvakratno neposredno pogodbeno sodelovanje raziskovalnega in poslovnega področja.

Nov center bo tako povečal konkurenčni položaj Slovenije na področju znanosti, zlasti kemije, kemijske tehnologije, računalništva in informatike. To bo pozitivno vplivalo na ustrezna gospodarska področja, zlasti izvoz, ki je pomemben v državnem gospodarstvu in k njemu tudi prispeva.

Skupna finančna sredstva in evropska sredstva

Skupni upravičeni proračun projekta „Nova izgradnja FRRT UL in FRI UL“ je 110 064 700 EUR, pri čemer bo ESRR prispeval 75 265 000 EUR za programsko obdobje 2007–2013.

Predlagani datum

01/01/2007