Vzpostavitev sodobnega železniškega brezžičnega komunikacijskega sistema na nacionalni ravni

S sistemom GSM-Railway (GSM-R) bo opremljeno celotno slovensko železniško omrežje. Mednarodni sistem digitalne radijske komunikacije bo pokrival 960 km prog in bistveno povečal infrastrukturno zmogljivost in varnost ter hkrati zmanjšal motnje in zamude vlakov.

Dodatna orodja

 

Sistem GSM-R je bil razvit v Evropi kot način zagotavljanja varnega in zanesljivega brezžičnega prenosa glasu in podatkov med vlaki in železniškimi nadzornimi centri ter temelji na tradicionalni tehnologiji GSM (globalni sistem za mobilne komunikacije), ki se uporablja v mobilni telefoniji. Sistem GSM-R je zdaj del standarda evropskega sistema za vodenje železniškega prometa (ERTMS) in evropskega sistema vodenja vlakov (ECTS) v približno 40 državah v Evropi in drugod.

Evropski sistem

V okviru tega projekta se sistem GSM-R vzpostavlja na vseh slovenskih javnih železniških progah. Cilj je zagotoviti interoperabilnost in pogoje za nadgradnjo slovenskega železniškega omrežja s sistemoma ERTMS/ETCS.

Delo na osrednjem delu sistema GSM-R je osredotočeno na sistema za upravljanje in nadzor. To delo vključuje vzpostavitev jedrnega omrežja z redundanco, odpremnega sistema, hrbteničnega omrežja in sistema za prenos, skupaj z ureditvijo opreme za upravljanje, vzdrževanje in nadzor.

Ta projekt, ki je razdeljen v skupno šest delovnih sklopov, vključuje tudi bazne postaje s sistemi medsebojne povezave. Ti sistemi se vzpostavijo z namestitvijo optičnih kablov za prenos podatkov in napajanjem postaj.

Obširna nova infrastruktura

Po zaključku projekta bodo slovenske javne železnice opremljene z najnovejšim brezžičnim omrežjem za prenos podatkov po celotni dolžini prog (960 km). Dodatna infrastruktura vključuje centralni odpremni center, več kot 250 baznih radijskih postaj in več kot 1 700 mobilnih naprav za železniško osebje, ter tudi mobilne enote za vozila upravljavca infrastrukture. V projekt je vključeno tudi usposabljanje ustreznega osebja o sistemu GSM-R in vzdrževanju novega sistema v prvih dveh letih delovanja.

Prednosti projekta GSM-R vključujejo večjo zmogljivost infrastrukture slovenskih železnic in prihranke pri signalni opremi. Novi sistem bo poenotil obstoječe sisteme radijske komunikacije in znatno zmanjšal motnje v železniškem prometu.

Predvideva se, da bo v okviru projekta ustvarjenih novih 130 delovnih mest.

Obseg celotne naložbe in sredstva EU

Za celotno naložbo v projekt „Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) v omrežje slovenskih železnic“ se bo namenilo skupno 149 550 735 EUR, od česar se bo iz Kohezijskega sklada EU zagotovilo 99 974 042 EUR za programsko obdobje 2007–2013. Projekt se izvaja prek prednostne osi „Železniška infrastruktura“ v okviru operativnega programa „Razvoj okoljske in prometne infrastrukture“.

Predlagani datum

22/10/2013