Pomemben nov del evropskega avtocestnega omrežja

Nov odsek štiripasovne avtoceste bo zgrajen v vzhodnem delu Slovenije in bo povezoval drugo največje slovensko mesto Maribor ter Hrvaško. Načrtovalci pričakujejo, da bo s tem olajšan dostop do Štajerske, hkrati pa naj bi se razbremenile obremenjene lokalne ceste.

Dodatna orodja

 

Novi avtocestni odsek, ki bo dolg skoraj 20 km in bo potekal od Slivnice do Dražencev, bo pomemben dodatek k prometni infrastrukturi regije. Hkrati bo del vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T).

Štirje pasovi dolžine več kot 20 km

Projekt za ta avtocestni odsek sofinancira Kohezijski sklad EU. Financirano infrastrukturo bo upravljalo slovensko podjetje DARS d.d.

Štiripasovni odsek avtoceste, ki je financiran iz tega projekta, je del avtoceste med mestom Maribor in Hrvaško. Skupna dolžina odseka je 19,85 km, poteka pa južno od Maribora v jugo-vzhodni smeri, dokler ne križa avtoceste v smeri vzhod-zahod, ki poteka od glavnega mesta Ljubljana do kraja Ormož ob slovensko-hrvaški meji.

Projekt je delno nastal zaradi povečanega prometa na dolge razdalje v regiji, ki povezuje avstrijsko mesto Gradec na severu in Hrvaško na jugu. Regija je tako tudi del velikega omrežja, ki nastaja med Grčijo, Balkanom in osrednjo ter severno Evropo.

Odsek Slivnica-Draženci bo imel pomembno vlogo pri izpolnjevanju treh glavnih ciljev avtoceste Maribor-Slivnica-Draženci-Gruškovje. Razbremenil bo gost promet na glavnih cestah na štajerskem območju, kjer živi 325.000 ljudi, število pa se poveča tudi zaradi številnih turistov. Hkrati se bo povečala tudi kapaciteta omrežja in večina tranzitnega prometa bo prešla na avtocesto. Vsekakor pa bo odsek tudi pripomogel k dokončanju strategije TEN-T, saj bo slovenski odsek avtoceste Gradec-Zagreb dodatno okrepil severno-južno transportno pot do Balkana.

Zmanjšanje prometnega kaosa

Dela na avtocesti Slivnica-Draženci bodo zaključena okoli leta 2013. Poleg dveh križišč bo avtocesta obsegala tudi štiri dostopne točke.

Nova infrastruktura bo vsebovala 23 nadvozov, pet mostov, viadukt, pet podvozov in prepust. Projekt bo obsegal tudi bencinsko črpalko in počivališče, ki bosta dostopna z obeh strani avtoceste. Številne ograje bodo varovale osebe in živali pred prometom ter zmanjšale hrup zaradi prometa za prebivalce v bližini avtoceste.

Projekt bo znatno izboljšal razmere v prometu, predvsem za prebivalce štajerske regije. Glavne ceste bodo bolj varne, prebivalci pa bodo bolj preprosto potovali do delovnih mest in lokalnih distribucijskih centrov.

Leta 2010 bi avtocesta lahko časovne stroške zmanjšala za 13,6 milijonov €. Tudi število usodnih prometnih nesreč naj bi se zmanjšalo za polovico.


Predlagani datum

24/06/2010