Razbremenitev tranzitnega prometa v mestih

Nova avtocesta, ki se gradi v jugovzhodnem delu širše ljubljanske in dolenjske regije, bo prinesla veliko korist mestom in naseljem v občini Trebnje. Nova avtocesta je del povezave Salzburg–Ljubljana–Zagreb in bo okrepila severno-južno transportno pot do Balkana. Po ocenah bo zaradi hitrejšega povezovanja privarčevanih 9,5 milijonov EUR.

Dodatna orodja

 

Večja zmogljivost in varnost

Glavni cilj projekta Avtocesta A2 med Karavankami in Obrežjem je okrepitev transportne poti med EU in Balkanom. Nadgrajena mreža bo povečala zmogljivost, varnost v prometu, dostopnost, privlačnost in poslovni potencial trebanjske regije.

Tranzitni promet bo z obstoječih cest, ki vodijo skozi občine, preusmerjen na novo zgrajeno avtocesto. Tako se bodo izboljšale življenjske razmere lokalnih prebivalcev, saj bo kakovost njihovega okolja višja zaradi manjše obremenitve s hrupom. Lokalni potovalni časi, na primer v službo, se bodo skrajšali, saj bo blagovni promet preusmerjen.

Projekt bo izboljšal tudi možnosti za turizem, regionalno trgovino in industrijska središča.

Nadgradnja ceste je del strategije EU za vseevropsko prometno omrežje (TEN-T) za slovenski odsek tranzitne poti Evropske unije do Balkana, še posebej do Ljubljane in Zagreba, ki imata aktivno in gosto naseljeno okolico.

V času gradnje bo ustvarjenih petindevetdeset novih delovnih mest. Po ocenah bo po zaključku za polovico manj nesreč s smrtnim izidom, 40 % manj resnih poškodb zaradi nesreč na cesti in približno 10 % manj manjših poškodb.

Nova in nadgrajena infrastruktura

Od Pluske do Ponikev bo vodil 7,6-kilometrski štiripasovni odsek. Ta poleg priključka „Trebnje – zahod“, tunela „Leščevje“ in viadukta „Ponikve“ predstavlja večji inženirski objekt. To so glavne osrednje točke projekta, vendar pa bodo zgrajene tudi številne druge pomožne strukture, kot so na primer nadhod za pešce, štirje podvozi za vozila in podhod za živali.

Zgrajena ali premeščena bo tudi nova javna komunalna infrastruktura, vključno s tisto, ki je potrebna za vodovodna, kanalizacijska, električna, plinska in telekomunikacijska omrežja ter omrežja za javno razsvetljavo.

Avtocesta bo opremljena s potrebnim navpičnim in vodoravnim signalizacijskim sistemom ter s 26 157 metri varovalnih ograj, 14 500 metri ograj za zaščito pred živalmi in 2 979 metri protihrupnih ograj.

Avtocestni odsek bo prevzel vlogo obstoječih glavnih cest in se bo na zahodu povezoval z odsekom Korenitka–Pulska, na vzhodu pa s predvidenim avtocestnim odsekom med Ponikvami in Hrastjem.

Predlagani datum

05/10/2011