Evropa pomaga Sloveniji, da bi čim bolje izkoristila potniški železniški promet

Elektrifikacija in druga dela v zvezi z izboljšavami več kot 100 kilometrov dolgega odseka železniške proge, ki je ključna prometna pot v severni Sloveniji, naj bi po pričakovanju zagotovila nova delovna mesta in rast v dveh sosednjih regijah, tj. v Podravski in Pomurski regiji.

Dodatna orodja

 

Projekt vključuje rekonstrukcijo, elektrifikacijo in nadgradnjo odseka železniške proge med Pragerskim in Hodošem, tako da bodo lahko vlaki dosegli hitrost 160 km na uro, ter modernizacijo nivojskih prehodov in izgradnjo podzemnih prehodov na železniških postajah. Naložba bo zagotovila večjo kakovost in konkurenčnost tovornega prometa, večjo hitrost vlakov ter večjo prometno varnost na tej progi.

Že v prvih fazah izvajanja projekta so se zagotovili prihranki v zvezi s porabo energije, uporaba tehnologij za manjše emisije toplogrednih plinov in uvedba visokih okoljskih standardov, ki bodo imeli pozitivne posledice za vse.

Povezovanje Evrope

Ta projekt zadeva odsek železniškega koridorja, ki je eden od desetih prednostnih železniških koridorjev v ključnem vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T). Je del odseka, ki med seboj povezuje mesta v Franciji, na Madžarskem, v Ukrajini in Sloveniji.

V okviru tega projekta bo elektrificiranih 109 kilometrov obstoječih železniških prog in zgrajenih pet novih elektronapajalnih postaj. Z nadgradnjo železniške proge in obnovo 14 postajališč se bosta zagotovila večja hitrost vlakov in večja zmogljivost proge. Zaradi izboljšane infrastrukture ob progi sedem nivojskih prehodov ne bo več potrebnih. Obnovljeni bodo štirje veliki jekleni mostovi, medtem ko bosta dva v celoti nadomeščena. Načrtovana je postavitev 13 522 metrov protihrupnih ograj, poleg tega pa se bodo za 166 stavb izvedli ukrepi pasivne protihrupne zaščite, prilagojeni posamezni stavbi.

Skupna finančna sredstva in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko–Hodoš za hitrosti do 160 km/h“ je znašala 329 836 548 EUR, pri čemer se je iz Kohezijskega sklada EU zagotovilo 166 220 642 EUR, in sicer v okviru operativnega programa „Razvoj okoljske in prometne infrastrukture“ v programskem obdobju 2007–2013 za prednostno nalogo „Železniška infrastruktura“.

Predlagani datum

10/04/2014