Oskrbovanje Šaleške doline s pitno vodo

Da bi zmanjšali porabo vode in prebivalce oskrbeli s pitno vodo, prinaša ta projekt sistem celovite oskrbe z vodo za gosto poseljeno Šaleško dolino v severovzhodni Sloveniji.

Dodatna orodja

 

Zgrajene bodo 43,5 km dolga vodovodna mreža in tri čistilne naprave za vodo, ki bodo 45 000 prebivalcem tega območja zagotavljale zanesljivo, trajnostno in bolj varno oskrbo z vodo.

Kakovostna voda – smisel projekta

Projekt se bo odvijal v Šaleški dolini, kjer raven kakovostni pitne vode pada pod mejo sprejemljivega. Obstoječe tehnologije ne odstranjujejo škodljivih elementov, ki jih lahko najdemo v vodi, prav tako pa tudi ne prečiščujejo vode v zahtevani meri. Da bi izboljšali kakovost vodovodnih sistemov in njihovega delovanja ter da bi obenem tudi zmanjšali vodne izgube v omrežju, bo zgrajenih 43,5 km primarnih vodovodov ter tri čistilne naprave za pitno vodo. Dela obsegajo gradnjo in povezovanje cevovodov, zajetje vode, črpalne postaje (novozgrajene ali zamenjane), vodne zbiralnike, oddaljeni sistem za nadzorovanje, hidravlično analizo vodovodnega omrežja Velenje–Šoštanj–Šmartno ob Paki.

Škodljivi elementi bodo odstranjeni iz vodovodnega omrežja

Novo vodovodno omrežje bo okoli 45 000 prebivalcem Šaleške doline zagotavljalo bolj varno, zanesljivo in trajnostno oskrbo s pitno vodo, dodatnih 1 730 prebivalcev pa bo povezalo z vodovodnim omrežjem na projektnem območju. Visoke vodne izgube se bodo do leta 2015 zmanjšale s 30 % na 25 %, število prebivalcev, ki so neposredno izpostavljeni neustrezni pitni vodi, se bo na območju Šmartna ob Paki zmanjšalo za 3 800, trije obstoječi vodovodni sistemi pa se bodo povezali v en celovit sistem, ki bo učinkovitejši in cenejši v smislu delovanja in vzdrževanja. Prihranki ter nova delovna mesta, ki bodo ustvarjeni, ko bo vodovodna mreža vzpostavljena, bodo lokalnemu gospodarstvu dali nov dodaten zagon.

Poudariti je treba tudi, da projekt upošteva načelo „onesnaževalec plača“ in bo s tem prispeval k boljši in bolj koordinirani zaščiti površinskih voda in podtalnice na tem območju.

Predlagani datum

08/03/2011