Polnaravno travišče kot vir izboljšanja biotske raznovrstnosti

Pred dvajsetimi leti je veljalo mnenje, da je skoraj nemogoče ponovno vzpostaviti popolnoma naravno stanje polnaravnih travišč. V srednji Evropi je projekt s področja biotske raznovrstnosti Salvere dokazal, da je to mogoče.

Dodatna orodja

 
Polnaravna travišča, bogata z vrstami, so pomemben vir rastlinske in živalske raznovrstnosti © Michele Scotton Polnaravna travišča, bogata z vrstami, so pomemben vir rastlinske in živalske raznovrstnosti © Michele Scotton

" Projekt Salvere je zelo vplival na povečanje biotske raznovrstnosti v srednji Evropi. Uporabljene tehnike se zdaj izvajajo v več drugih projektih, kot sta npr. uporaba drobljenega materiala za zelene strehe in zelenjenje tramvajskih prog s semeni, specifičnimi za kraj. "

Ulrike Pitha, asistentka na Inštitutu za bioinženiring prsti, Univerza za biosistemske vede, Dunaj, Avstrija

Polnaravno travišče je lahko dragocen vir. Ima visoko ekološko in gospodarsko vrednost, saj semenski in rastlinski material, pridobljen na travišču visoke vrednosti, s svojo biotsko raznovrstnostjo pomaga ohranjati in ščititi travišče ter je lahko dobičkonosen vir dohodka za kmete.

Projekt Salvere je ob upoštevanju navedenega začel delovati leta 2009, da bi spodbujal kmetijska območja visoke naravne vrednosti (HNVF), ki zajemajo tista območja, na katerih velik del rabe zemljišč predstavlja kmetijstvo ter na katerih kmetijstvo podpira ali je povezano z veliko raznovrstnostjo vrst in habitatov ali prisotnostjo vrst evropskega in/ali nacionalnega in/ali regionalnega ohranitvenega pomena ali oboje.

Projekt Salvere je bil osredotočen na spodbujanje kmetijskih območij visoke naravne vrednosti v srednji Evropi. Projekt je vključeval osem javnih in zasebnih partnerjev iz šestih držav EU, in sicer iz Avstrije, Češke republike, Nemčije, Italije, Poljske ter Slovaške republike. Skupaj so pripravili priročnik in smernice za proizvodnjo semen in nabiranje na možnih donatorskih krajih ter metode dobrih praks za vzpostavitev travišč, bogatih z vrstami, da bi se izboljšala izmenjava znanja o ekološki obnovi po vsej Evropi.

Širjenje projekta

Projekt Salvere je učinkovito povečal specializacijo na področju upravljanja trajnostnega urejanja krajine ter zlasti na področju proizvodnje in trga okolju prijaznih izdelkov in storitev. Vse srednjeevropske države imajo zdaj skupno tehnično metodologijo za vzpostavljanje naravnega stanja polnaravnega travišča. To je zlasti pomembno glede na novo direktivo EU o trgovanju z avtohtonimi ekotipi zelnatih rastlin.

Strokovnjaki za varstvo narave menijo, da so metode, ki jih predlaga projekt Salvere, izboljšale nabor njihovih znanj. Javne uprave zdaj opredeljujejo tudi protokole obnove za izboljšanje degradiranih habitatov in obnovo vegetacije površin, na katerih so se izvajala infrastrukturna dela, ter te metode uvajajo v predpise ali ukrepe z regionalno vrednostjo.

Projekt Salvere je znova opozoril na Konvencijo o biološki raznovrstnosti, sprejeto leta 1992 v Riu de Janeiru, in uredbe EU o varovanju biotske raznovrstnosti.


Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt “Salvere – Semi-natural grassland as a source of biodiversity improvement/Polnaravno travišče kot vir izboljšanja biotske raznovrstnosti“ znaša 1 567 942,58 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU zagotovil 1 218 254,33 EUR prek operativnega programa „Srednja Evropa“ za programsko obdobje 2007–2013.


Predlagani datum

12/12/2014