Zagotavljanje stanovanj in oskrbe na domu za ranljive osebe v srednjeevropskih mestih prek programa HELPS

Projekt za razvoj mest spodbuja dobre prakse za izboljšanje kakovosti življenja za starostnike in invalide.

Dodatna orodja

 
Trst (Italija). Socialni stanovanjski kompleks Montebello. Trst (Italija). Socialni stanovanjski kompleks Montebello.

" Projekt HELPS se osredotoča na pomoč starejšim državljanom pri prehodu z zavodske oskrbe na druge možnosti oskrbe, ki temeljijo na družini in skupnosti. Projekt se osredotoča zlasti na vrsto sprememb, ki jih morajo sprejeti mestna območja za prihodnost, npr. postati bolj odprta, dostopna, povezana in vključujoča. "

Matteo Apuzzo, vodja projektov v okviru projekta HELPS

Projekt Local Partnership Housing and Homecare for the elderly in Central European Cities (Bivanje in oskrba starejših ljudi in ranljivih skupin ter lokalne partnerske strategije v srednjeevropskih mestih – HELPS) is razvija bivanjske rešitve in rešitve na področju oskrbe ter spodbuja inovacije na ravni politike, proizvodnje in storitev.

Prva faza projekta je bila osredotočena na dejavnosti evidentiranja in raziskovanja v Italiji, Nemčiji, na Madžarskem, v Sloveniji, na Slovaškem, v Češki republiki, na Poljskem ter v Avstriji. Na podlagi teh ugotovitev sta bila izvedena tudi transnacionalna primerjalna analiza in vrednotenje dobrih praks.

Ekipa je nato organizirala več pilotnih ukrepov, ki so obravnavali socialno vključevanje z drugega vidika. Tako imenovane „lokalne podporne skupine“, ki so vključevale lokalno javnost, zasebne deležnike in upravičence, so nadzirale vsak pilotni ukrep.  Med primere takih pilotnih ukrepov spadajo spletni portal za medicinske sestre, ki ga je ustanovila organizacija Hungarian Maltese Charity Service (Malteška dobrodelna organizacija na Madžarskem) ter zagotavlja spletne tečaje in informacije za negovalce. Drugi pilotni ukrep v Trstu v Italiji se osredotoča na celostno upravljanje in financiranje stanovanj ter oskrbe na domu.

Lokalni akcijski načrti

Zdaj se izvajajo lokalni akcijski načrti, katerih namen je spodbujanje ukrepov na terenu ter vključevanje lokalnih skupnosti v izvajanje inovativnih bivanjskih rešitev in rešitev na področju oskrbe za ranljive.

Poleg tega je cilj priporočil in zbirke orodij, prilagojenih nosilcem odločanja na evropski ravni, prenos dejavnosti in rezultatov projekta na transnacionalno raven. Osredotočajo se na ključna vprašanja, ki vplivajo na ranljive, vključno z dostopnostjo, neodvisnim življenjem, izobraževanjem, oskrbo, ki temelji na skupnosti, in tehnološkimi inovacijami.

Leta 2025 bo več kot 20 odstotkov Evropejcev starejših od 65 let, pri čemer hitro narašča število starejših od 80 let. Starejše in ranljive osebe vse bolj ogroža socialna izključenost v mestnih območjih zaradi vse manj družinskih in družbenih vezi ter znatnih infrastrukturnih omejitev.


Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Obseg celotne naložbe za projekt „HELPS: Local Partnership Housing and Homecare for the elderly in Central European Cities/Bivanje in oskrba starejših ljudi in ranljivih skupin ter lokalne partnerske strategije v srednjeevropskih mestih“ znaša 2 670 229 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU zagotovil 2 133 975 EUR prek operativnega programa „Srednja Evropa“ za programsko obdobje 2007–2013.


Predlagani datum

12/12/2014