Raziskovanje kulturne dediščine v srednji Evropi z mednarodno cerkveno potjo THETRIS

Projekt, ki združuje 11 partnerjev iz osmih srednjeevropskih držav, podpira razvoj podeželja s spodbujanjem kulturnega turizma in prispeva k trajnostnemu ohranjanju verske kulturne dediščine.

Dodatna orodja

 
Reformirana cerkev v vasi Tiszácsecse na Madžarskem, ena od lokalnih cerkev, vključena v mednarodno cerkveno pot. © Fotograf László Guti Reformirana cerkev v vasi Tiszácsecse na Madžarskem, ena od lokalnih cerkev, vključena v mednarodno cerkveno pot. © Fotograf László Guti

" Naša majhna cerkvena skupnost je zelo ponosna, da je del mednarodne cerkvene poti THETRIS. Naša vas je desetletja garala, da bi ohranila svojo posebno baročno cerkev, zdaj pa se je po zaslugi mednarodnega trženja v okviru projekta THETRIS število obiskovalcev naše vasi znatno povečalo. "

Zsolt Tiba, pastor Reformirane cerkve v vasi Tiszacsécse na Madžarskem

Da bi se izkoristil potencial srednjeveških cerkev in lokalnih verskih spomenikov, so bile v okviru projekta THETRIS, kar je kratica za THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society (Razvoj tematske mednarodne cerkvene poti s sodelovanjem lokalne družbe), analizirane prednosti ter slabosti sodelujočih regij in razvite strategije za ohranjanje in spodbujanje cerkev. Lokalni in regionalni pilotni ukrepi so bili potem združeni v mednarodno cerkveno pot, ki povezuje vse projektne partnerje v skupnem prizadevanju za spodbujanje svojih dejavnosti. Pot vključuje 61 cerkev ali verskih spomenikov iz šestih različnih verskih skupnosti.

Mednarodna izmenjava izkušenj prek pilotnih ukrepov

Analiza potenciala sodelujočih regij je razkrila podobne prednosti in slabosti. Prednosti, ki so običajno bogatost kulturne dediščine, prisotnost močnih lokalnih vezi in tradicij ter lepota pokrajine regije, so pogosto zasenčile slabe tržne strategije, nizkokakovostne turistične informacijske storitve, omejenost financiranja dediščine ter premajhna ozaveščenost in sodelovanje lokalnega prebivalstva. Izvajati se je začelo sedem lokalnih pilotnih ukrepov z namenom obravnavanja teh slabosti na različne načine.

Združenje občin na območju zgornjega toka reke Tise na Madžarskem je na primer v duhu sodobne tehnologije pripravilo aplikacijo žepnega vodiča, ki temelji na GPS. Tudi škofija Gradec-Seckau v Avstriji se je odločila za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo z aplikacijo, povezano s kodami QR, nameščenimi v izbranih cerkvah v regiji, medtem ko je provinca Torino v Italiji pripravila oživitveni sveženj z ukrepi, ki jih je mogoče izvajati v različnih regijah srednje Evrope.

Prenos strokovnega znanja

Prenosljivost izkušenj spada med glavne elemente projekta, ki naj bi postal vzor drugim regijam. Zato se v okviru seminarjev delijo izkušnje in dobre prakse, pri čemer se spodbuja uporaba gospodarskega potenciala kulturne dediščine.


Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Obseg celotne naložbe za projekt „THETRIS: THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society“ (Razvoj tematske mednarodne cerkvene poti s sodelovanjem lokalne družbe) znaša 1 509 856 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU (ESRR) prispeval 1 214 923 EUR prek operativnega programa „SREDNJA EVROPA“ za programsko obdobje 2007–2013.


Predlagani datum

19/12/2014