Razvoj „POČASNEGA TURIZMA“ med Italijo in Slovenijo

SLOWTOURISM (POČASNI TURIZEM) je projekt regionalnega sodelovanja, katerega cilj je povezati italijanska in slovenska severno jadranska turistična območja. Povezovanje poteka prek filozofije počasnega turizma s posebnim poudarkom na trajnosti, odgovornosti in okolju prijaznih načrtih.

Dodatna orodja

 
Dejavnosti „POČASNEGA TURIZMA“ Avtorske pravice: DELTA 2000 Dejavnosti „POČASNEGA TURIZMA“ Avtorske pravice: DELTA 2000

V okviru projekta bo razvita skupna tržna strategija, pri čemer bo projekt namenjen organizatorjem potovanj, turističnim združenjem, podjetjem in lokalnim organom. S projektom se bodo zagotovile nove počitniške možnosti lokalnim turistom in tudi mednarodnemu tržišču, kjer je zlasti na Kitajskem in Japonskem vse večje povpraševanje po okoljskih in z naravo povezanih turističnih destinacijah.

Koristi za lokalno gospodarstvo

V končni fazi bodo zaradi razvoja s turizmom povezanih produktov imeli koristi lokalni prebivalci, saj jim bo to zagotovilo nove možnosti zaposlovanja in večje prihodke od turizma. V celoti naj bi se število zaposlenih v sektorju naravnega turizma povečalo za 5 %. Prav tako se pričakuje, da se bodo za 5 % povečali gospodarski prihodki iz podeželskega in ekološkega turizma ter število turističnih paketov na poteh italijanskega in slovenskega počasnega turizma.

Čezmejna mreža počasnega turizma bo vključevala več kot 100 ponudnikov za vsako „počasno“ pot/destinacijo, turistične organizacije in združenja pa bodo zagotavljala kontinuiteto, promocije ter trženje „počasnih“ produktov in paketov med trajanjem in tudi po koncu projekta. Zaradi tega naj bi se število obiskovalcev iz drugih regij povečalo za 10 %.

Zapuščina za prihodnje generacije

S projektom se bodo povečale tudi možnosti sezonskega turizma na tem območju. Zaradi šol, vključenih v projekt, se bo lahko širila filozofija „počasnosti“ na naslednjo generacijo, ki se bo naučila pomena okoljskih vidikov in naravnih virov, značilnih za regijo.


Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „SLOWTOURISM – Vrednotenje in promocija „počasnih“ oblik turizma med Italijo in Slovenijo“ je 3 650 982 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU zagotovil 3 103 334 EUR prek operativnega programa „Italija - Slovenija“ za programsko obdobje 2007–2013.


Predlagani datum

20/10/2015