Orodja za podporo prenosu tehnologij v srednji Evropi

Program CEBBIS – Central Europe Branch Based Innovation Support – je olajšal komunikacijo med raziskovalci in podjetji z namenom spodbujanja inovacij v malih in srednje velikih podjetjih.

Dodatna orodja

 

" V vseh partnerskih državah imamo zdaj možnost uporabe izkušenj, ki so jih pridobili v drugih sodelujočih državah. Redno izmenjujemo informacije in izkušnje na področju inovacij. To mednarodno omrežje prinaša tudi nove priložnosti za sodelovanje. "

- Stephen Taylor, izvršni direktor za prenos tehnologij v znanstvenem parku AREA v Trstu, Italija

Pri projektu za podporo podjetništvu so se združili razvojne agencije, raziskovalni centri in tehnološki parki iz sedmih držav srednje Evrope, da bi premagali komunikacijske ovire med raziskovalci in poslovneži ter poiskali rešitve za izboljšanje prenosa tehnologij v mala in srednje velika podjetja.

Naloga omrežja, v katerega je bilo vključenih 11 partnerjev, je bilo premagovanje ovir pri takšnem prenosu, kot so nezadostno sodelovanje med znanstvenimi institucijami v srednji Evropi, neustrezni sistemi financiranja teh institucij in neprimerno upravljanje. Organiziranih je bilo več delavnic in konferenc, na katerih so lahko strokovnjaki in zainteresirane strani iz regije izmenjali strokovno znanje.

Skupna raba orodij za prenos tehnologij

Tako na primer znanstveni park AREA v Italiji zagotavlja storitev Strateško tehnološko načrtovanje, ki javnim in zasebnim organizacijam pomaga pri izkoriščanju prednosti novih tehnologij. Storitev vključuje 16 različnih instrumentov, med drugim tudi orodja, ki pomagajo pri upravljanju zasnove izdelka, oceni povpraševanja, 3D-vizualizaciji in poslovnem obveščanju.

Partnerji programa CEBBIS so celo ustanovili omrežje regionalnih kompetenčnih centrov, pri čemer so vzpostavili pet centrov na Češkem, Madžarskem, v Sloveniji in na Poljskem. V teh centrih „delajo strokovnjaki, ki malim in srednje velikim podjetjem zagotavljajo inovativne storitve IKT po meri ter sodobne metode prenosa tehnologij,“ pravi Alessandro Deltreppo, tehnični koordinator projekta CEBBIS.

Na poti k boljšemu sodelovanju

V sklopu projekta so bile izvedene študije, na podlagi katerih so bila pripravljena štiri poročila/priročniki in podpisan „Dogovor o sodelovanju z memorandumom o politiki glede rešitev na podlagi povpraševanja za izboljšanje prenosa tehnologij na mala in srednje velika podjetja v srednji Evropi“.

V študijah je bila izpostavljena tudi potreba po nadnacionalnem modelu za prenos in uporabo znanja v novih izdelkih, poslovnih procesih in storitvah. Rešitve, predlagane v sklopu programa CEBBIS, so prilagojene značilnostim regij, ki sodelujejo v programu za srednjo Evropo, ter prispevajo k boljši konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij na svetovnem trgu.

Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „CEBBIS - Central Europe Branch Based Innovation Support“ znaša 2 046 612 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU zagotovil 1 654 712 EUR prek operativnega programa „Srednja Evropa“ za programsko obdobje 2007–2013.

Predlagani datum

19/11/2014