Projekt EURUFU pomaga javnim organom obravnavati demografske spremembe v podeželskih regijah

Podeželske regije v srednji Evropi prek izmenjave dobrih praks, informacij in pilotnih ukrepov v partnerstvu z različnimi zainteresiranimi stranmi razvijajo načine, kako se prilagoditi na demografske spremembe in hkrati dosledno zagotavljati visokokakovostne javne storitve.

Dodatna orodja

 
V središču projekta EURUFU je 17 pilotnih ukrepov za zagotavljanje razvoja podeželja. V središču projekta EURUFU je 17 pilotnih ukrepov za zagotavljanje razvoja podeželja.

" V okviru projekta EURUFU so bile razvite strategije za regionalne samopodporne rešitve, ki zagotavljajo pogoje enakih možnosti in enake bivanjske pogoje. Gre za zelo praktična vprašanja, ki na številne načine vplivajo na življenja ljudi v Evropi. V Turingiji gre na primer za medicinsko oskrbo pacientov, ki jo zagotavljajo pomočniki za nego, ali poenostavitev dostopa do javnega prevoza s pomočjo svetovalca za mobilnost. Taki projekti pomagajo zagotavljati prihodnost podeželskih območij v Zvezni deželi Turingiji. V zadnjih letih je postalo jasno, da lahko spremembe dosežemo le, če smo pripravljeni podvomiti v obstoječe stanje, preskusiti nove pristope in hoditi po neobičajnih poteh. "

Dr. Klaus Bongartz, koordinator projekta

Projektni partnerji čezmejne pobude EURUFU, kar je kratica za „European Rural Futures“ (Prihodnost podeželja v Evropi), so se združili v iskanju inovativnih rešitev težav, kot so upadanje števila prebivalcev, staranje prebivalstva, pomanjkanje socialne kohezije in brezposelnost. Pilotni ukrepi v različnih podeželskih regijah so namenjeni vključevanju lokalnih zainteresiranih strani in oblikovanju postopka od spodaj navzgor, ki bi prebivalcem omogočil sodelovanje pri javnem odločanju, s čimer bi upravo približali ljudem.

Pet delovnih svežnjev in 17 pilotnih ukrepov za oblikovanje ene glavne strategije

Projekt EURUFU je razdeljen na pet delovnih svežnjev, ki obravnavajo vodenje projekta; komunikacijo med partnerji in z javnostjo; oblikovanje metodologije za opredelitev regionalnih prednosti ter slabosti; preskušanje in vrednotenje ukrepov prek pilotnih ukrepov ter razvoj prenosljivih strategij in dobrih praks.

V središču projekta je 17 pilotnih ukrepov namesto prvotno načrtovanih 10 ukrepov, in sicer v kategorijah Javna socialna infrastruktura, Socialna stanovanja, Izobraževanje, Delovne priložnosti, Socialna infrastruktura in zahteve po mobilnosti ter Mobilnost. Med ukrepe spadajo na primer prizadevanja za izboljšanje ambulantne medicinske oskrbe v okrožju Kyffhaeuser v Turingiji v Nemčiji; nove bivanjske priložnosti za mlade v Astiju v Italiji ali tečaji za izboljšanje kompetenc in jezikovni tečaji za iskalce zaposlitve v regiji Usti na Češkem. Dodana vrednost, prenosljivost in trajnost vsakega ukrepa projekta so bile ovrednotene v skladu s poročilom „kombiniranega preskušanja“, kar pomeni, da je bilo izvedeno globalno vrednotenje.

Opredelitev potenciala podeželja v težkih časih

Projekt EURUFU je bil osredotočen tudi v zagotavljanje jasne opredelitve in razmejitve podeželskih območij v srednji Evropi ter primerjalnega sistema, ki pomaga vsem lokalnim in regionalnim ciljnim skupinam, vključno z zainteresiranimi stranmi, kot so šole, ponudniki zdravstvene in socialne oskrbe ter občine, pri pogajanjih z nacionalnimi organi. Ti sistemi zagotavljajo podlago za strategijo za izpostavitev potenciala podeželskih regij in spadajo med glavne prenosljive dosežke projekta.


Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „European Rural Futures - New opportunities to secure the provision of public services in rural cities and municipalities (EURUFU)“ (Prihodnost podeželja v Evropi – Nove priložnosti za zagotavljanje izvajanja javnih storitev v podeželskih mestih in občinah) znaša 2 163 713 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU (ESRR) prispeval 1 720 938 EUR prek operativnega programa „Srednja Evropa“ za programsko obdobje 2007–2013.


Predlagani datum

19/12/2014