airLED: Sodelovanje pri razvoju letališč pomaga spodbujati regionalna gospodarstva

Projekt medregionalnega sodelovanja v osrednji Evropi spodbuja izmenjavo dobrih praks pri načrtovanju letališč s proučevanjem gospodarskega učinka lokalnih letališč na njihova zaledja. Taka analiza obeta izboljšanje strategij za lokalni gospodarski razvoj in razvoj mest, spodbujanje konkurenčnosti letališč ter sklepanje novih poslov.

Dodatna orodja

 
Ko trgi postajajo vse bolj mednarodni, so letališča in njihove soseske vse bolj gonilo lokalnega gospodarskega razvoja. Ko trgi postajajo vse bolj mednarodni, so letališča in njihove soseske vse bolj gonilo lokalnega gospodarskega razvoja.

" Študije primerov letališč v različnih fazah njihovega delovanja v okviru projekta airLED nam ne navajajo samo kritičnih dejstev, ampak osvetlijo tudi možne rešitve težav in različne poti razvoja, ki jih je mogoče izbrati "

Krisztián Karácsony, višji svetovalec podjetja Ecorys Hungary Kft.

Konzorcij airLED je združil štiri regije na Madžarskem, v Italiji, na Poljskem in v Sloveniji, da bi izvedli poglobljeno analizo izzivov, s katero se sooča vsako od teh gospodarsko izoliranih letaliških območij, opredelili njihova sredstva ter določili dolgoročne razvojne strategije.

Opredelitev dejavnikov uspeha s pomočjo raziskav

V raziskavi namenjajo pozornost predvsem dejavnikom, ki vplivajo na prihodnji razvoj regije letališča, vključno s prostorskimi, okoljskimi, arhitekturnimi in gospodarskimi značilnostmi, ter njihovemu neposrednemu in posrednemu vplivu na območje letališča. Da bi razumeli možno velikost in obseg prihodnjih gospodarskih gibanj, raziskovalci raziskujejo tudi trenutne finančne in infrastrukturne položaje letališč ter njihovih poslovnih partnerjev.

Nova mreža letaliških mest

Projekt airLED je združil deležnike iz vseh vključenih regij, da si bodo lahko izmenjevali izkušnje in dobre prakse s skupnim ciljem ustvariti mrežo novih letaliških mest. Partnerske strokovne ustanove vključujejo organe za usklajevanje regionalnega razvoja (RDCB) ter skupino za oceno in podporo (ASG). Cilj projekta bo dosežen prek izdelave evropskega poročila o trajnostnem razvoju novih letaliških mest, ki se bo izvajalo tudi prek intenzivnega procesa odprtih živih laboratorijev (OLL).

Z združevanjem raziskav in vpogledov, pridobljenih na srečanjih deležnikov, projekt airLED pripravlja jasen strateški načrt za oblikovanje gospodarskih območij, v katerih so vlagatelji upravičeni do nadomestil, boljše infrastrukture ter usposobljene delovne sile, pri čemer je vse to združeno v stabilno družbeno in gospodarsko okolje. Cilj je, da ta območja zagotovijo spodbude za večji obseg naložb, kar bo ustvarilo nova delovna mesta in povečalo uspešnost vključenih regij.

Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „Local Economic Development in Airport Catchment Areas/Lokalni gospodarski razvoj na zaledjih letališč (airLED)“ znaša 1 649 937 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU zagotovil 1 367 270,15 EUR prek operativnega programa „Srednja Evropa“ za programsko obdobje

Predlagani datum

10/12/2014