Rokodelska akademija s starimi rokodelskimi obrtmi daje mladim Madžarom in Slovencem nove perspektive

Čezmejni projekt, ki se vrača h koreninam rokodelskih dejavnosti, ne samo ohranja bogato kulturno dediščino Madžarske in Slovenije, temveč tudi ustvarja priložnosti za dodaten zaslužek mladih, kar spodbuja rast v regiji.

Dodatna orodja

 
Rokodelska akademija. © Marko Suhoveršnik Rokodelska akademija. © Marko Suhoveršnik

Projekt deluje po načelu „od spodaj navzgor“ prek mreženja z rokodelci, lokalnim prebivalstvom, različnimi družbenimi skupinami ter izobraževalnimi in kulturnimi organizacijami. Z delavnicami in skupnimi programi usposabljanja omogoča neoviran mednarodni pretok znanja in izkušenj na področju rokodelstva. Zlasti izkušnje s programi kvalifikacij na področju rokodelstva madžarskih projektnih partnerjev so bile v veliko pomoč pri razvoju podobnih programov na slovenski strani.

Z različnimi rokodelskimi tehnologijami in izdelki, ki jih promovirajo na delavnicah in tečajih usposabljanja, je mogoče obnoviti zgodovinske stavbe ali z energijsko učinkovitimi, lokalno razpoložljivimi materiali, kot je seno, zgraditi nove stanovanjske stavbe. Poleg koristi v smislu varčevanja z energijo in kratkih oskrbovalnih poti je ustvarjene izdelke mogoče tudi tržiti in jih uporabiti kot turistično atrakcijo.

Ohranjanje tradicionalne dejavnosti z novimi tehnologijami

Eden od prednostnih ciljev projekta je ohranjanje madžarske in slovenske kulturne dediščine na področju rokodelstva z digitalizacijo. To se med drugim izvaja s snemanjem izobraževalnih videoposnetkov, v katerih rokodelec prikaže, pojasni in interpretira celoten postopek izdelovanja rokodelskih izdelkov, od priprave materiala do njegove uporabnosti in funkcionalnosti. Ti izobraževalni filmi se v Rokodelski akademiji uporabljajo tudi za prenos znanja o izdelavi rokodelskih izdelkov in so zato ključni del izobraževalnega cilja projekta.

Modernizacija in nove perspektive

V zadnjih letih je postalo vse težje preživljati se zgolj z rokodelstvom. Kljub temu pa mladi vse bolj prepoznavajo potrebo po ohranjanju kulturne dediščine in se postopoma vračajo h koreninam. Modernizacija rokodelskih tehnik in izdelkov ter njihovo prilagajanje novim načinom uporabe lahko omogoči nezaposlenim mladim, ki sodelujejo na delavnicah projekta, da si z rokodelstvom ustvarijo dodaten prihodek.

„Zaradi projekta postajajo tradicionalne rokodelske veščine in znanje pomemben vir podeželskega razvoja in prihodnjih poklicev za mlade. Združili smo dva koncepta: ohranjanje rokodelstva in njegov razvoj s sistemi usposabljanja in izobraževanja.“ 

Tatjana Vokić Vojkovič, vodja projekta

Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Obseg celotne naložbe v projekt „Rokodelska akademija“ znaša 925 431 EUR, od česar je Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) prispeval 758 362 EUR v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja „Slovenija – Madžarska“ za obdobje 2007–2013.

Predlagani datum

12/05/2014