ECOMARK – spreobračanje okoljskih izzivov v priložnosti

Projekt ECOMARK je bil ustanovljen za dvigovanje okoljske ozaveščenosti med MSP-ji v industrijskih območjih, ne da bi to negativno vplivalo na njihove podjetniške cilje. Podjetjem bi tako omogočili, da okoljske izzive spremenijo v priložnosti.

Dodatna orodja

 

Tovrstni projekti omogočajo, da bo EU do leta 2020 postala pametno, trajnostno in vključujoče gospodarstvo, kot določa strategija rasti EU 2020. EU se srečuje s številnimi izzivi, med drugim s staranjem prebivalstva, nezadostno kvalificirano delovno silo, potrebo po več inovacijah, iskanjem ravnovesja med gospodarsko rastjo in degradacijo okolja ter zagotavljanjem varnih in čistih virov energije. Pri teh in številnih drugih izzivih igra regionalna politika aktivno vlogo po vsej EU, saj podpira projekte, ki ustvarjajo delovna mesta, dvigajo izobraževalne dosežke, razvijajo obnovljive vire energije, pospešujejo produktivnost in vsem državljanom zagotavljajo priložnosti. Projekti in regije so pri tem bistvenega pomena, saj ustvarjajo resnične rezultate, ki prispevajo k doseganju ključnih ciljev strategije.

MSP-ji nedvomno igrajo pomembno vlogo v gospodarskih strukturah številnih držav in so pravzaprav hrbtenica nekaterih. V skladu z „Globalnim zelenim New dealom‘“ programa UNEP in Aktom za mala podjetja za Evropo projekt ECOMARK spodbuja MSP-je, da privzamejo načelo zelenega trženja v industrijskih območjih in da sprejemajo konkretne ukrepe, s katerimi prepoznavajo enako pomembnost okolja in zaslužka.

Spreobračanje k trajnosti

ECOMARK zagotavlja enake priložnosti dvojnim ciljem spodbujanja MSP-jev in varovanja okolja. Glavni cilji projekta, ki se izvaja v regijah v Italiji, Grčiji, Franciji, Sloveniji in Španiji, so načrtovanje inovativnih storitev za MSP-je, kot so okoljske in energetske analize, razvoj strateških Zelenih tržnih načrtov za industrijska območja ter preverjanje in nadzorovanje inovativnih storitev ter zelenih tržnih načrtov v vseh partnerskih državah.

V praksi projekt spodbuja MSP-je, da svoje sedeže ustanovijo v ekoloških industrijskih parkih ali da „trajnost“ vnesejo v obstoječo industrijsko območje. ECOMARK jih bo pri tem spodbujal z razvojem inovativnih storitev za MSP-je na področju logistike, energetske učinkovitosti in financiranja s tretjih strani.

ECOMARK bo prav tako razvil Zelen tržni načrt in strategijo razdeljevanja za industrijsko območje z znamko ECOMARK. Čeprav projekt poteka v šestih regijah petih držav, ne bo predstavljal enotne rešitve, ki bi ustrezala vsaki situaciji. Projektna ekipa bo preizkušala in spremljala napredek v vsaki sodelujoči regiji in iskala najboljšo rešitev za vsako.

Krepitev inovativnosti in učinkovitosti

Poleg krepitve inovativnosti MSP-jev na področju okolja bo projekt zagotavljal učinkovito izrabo virov ter čim manjši vpliv končnih izdelkov na okolje. Osredotočanje na okolju prijazne energijske tehnologije in trajnostno logistiko ter izpopolnjevanje učinkovitih proizvodnih procesov bo znižalo emisije CO2 MSP-jev in industrijskih območij.

Ti rezultati ne bodo le pozitivno vplivali na okolje in učinkovitost MSP-jev, temveč bodo tudi prispevali k zmanjšanju negativnega javnega pogleda na industrijska okolja.

Predlagani datum

29/08/2011