Projekt Alterenergy za trajnost na Jadranu

Projekt Alterenergy spodbuja energetsko trajnost v majhnih skupnostih jadranskega območja z opozarjanjem na energetsko učinkovitost in pridobivanje energije iz obnovljivih virov.

Dodatna orodja

 

Alterenergy bo razvil modele za trajnostno upravljanje virov energije, ki se bodo uporabili v majhnih skupnostih na Jadranu in jih bo mogoče znova uporabiti tudi drugod. Podprl bo tudi njihovo načrtovanje in upravljanje povezanih aktivnosti, ki se nanašajo na varčevanje z energijo in proizvodnjo energije iz obnovljivih virov. Skratka, organizatorji so prepričani, da bo projekt pripomogel k boljši okolici in zaščitil naravno okolje.

Integracija za večjo trajnost

Projekt Alterenergy, ki ga vodi regija Puglia v sodelovanju z jadranskimi italijanskimi regijami in institucionalnimi partnerji iz Slovenije, Grčije, Albanije (sodelujoča promotorka), Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije ter Črne gore, bo aktivno spodbujal sodelovanje državljanov in lokalnih gospodarskih subjektov v procesu. V prvi vrsti bo projekt osredotočen na uspešno integracijo območij, kjer prebivalci živijo, industrijskih con in podeželskih območij ob mestih. Vsako takšno območje je namreč energetski potrošnik in potencialni vir obnovljive energije, ki lahko zagotavlja večjo energetsko trajnost na ravni skupnosti.

Razvoj orodij in znanja

V praksi bodo dejanja v okviru projekta vključevala dvigovanje zavesti o trajnostni rabi energije v skupnostih. Tako se bo razvijalo znanje o varčevanju z energijo in proizvodnji obnovljive energije ter specifičnih težavah v posameznem ciljnem območju. To novo bazo znanja bo podpiral skupen nabor orodij, ki bodo podpirala lokalne skupnosti pri načrtovanju in upravljanju aktivnosti glede energije.

Projektna skupina Alterenergy bo nato podrobno analizirala globalno energetsko uravnoteženost v izbranih ciljnih skupnostih in za vsako od teh skupnosti skupaj z lokalnim prebivalstvom razvila integriran energetski trajnostni načrt.

V proces bodo vključena tudi mala in srednje velika podjetja, s katerimi bo projektna skupina organizirala poslovne sestanke, aktivnosti za podporo razvoju podjetij, tematske seminarje in delavnice za pridobivanje kapacitet za mala in srednje velika podjetja, ki delujejo v energetskem sektorju.

Poleg tega bo v vsaki ciljni skupnosti opravljena študija izvedljivosti, ki se bo posvetila specifičnim aktivnostim, usmerjenim v varčevanje z energijo in/ali proizvodnjo obnovljive energije, hkrati pa se bodo odvijali številni manjši pilotni projekti in predstavitveni dogodki, ki bodo služili kot referenčni model ne le za celotno jadransko območje, temveč tudi v ostalih regijah.

Predlagani datum

01/01/2007