Rešitve za prilagoditev javnih storitev demografskim spremembam

Projekt ADAPT2DC na podlagi izkušenj in strokovnega znanja javnih organov iz celotne srednje Evrope razvija inovativne rešitve za ohranitev javnih storitev glede na vse manjše število prebivalstva. To čezmejno sodelovanje prispeva k izboljšanju struktur upravljanja in zmanjšanju stroškov.

Dodatna orodja

 

" Projekt ADAPT2DC je pokazal, kako racionalno porazdeliti vrtce. Če morajo otroci že od malega redno obiskovati vrtec zunaj svojega podeželskega naselja, obstaja manjša možnost, da bodo to naselje izbrali kot odrasli. Zato so ustrezne ustanove za varstvo otrok eden od načinov boja proti vse večjemu zmanjšanju prebivalstva. "

Zsuzsa Mester, Organ za socialne zadeve in zaščito otrok, Madžarska

Velike demografske spremembe predstavljajo izziv številnim javnim organom v Evropi. Ker se prebivalstvo v nekaterih regijah zmanjšuje in stara ter postaja vse bolj raznoliko, se zmanjšuje tudi davčna osnova. Hkrati morajo lokalne in regionalne oblasti starejšim še vedno zagotavljati storitve, kot je zdravstvena oskrba.

Skupnosti v srednji Evropi se soočajo s številnimi vprašanji, ker se vse več mladih izseljuje iz manjših mest – za njimi pa ostaja skupnost s starejšim prebivalstvom: ali je mogoče financirati osnovno šolo, če jo obiskuje le pet učencev? Kako daleč je lahko bolnišnica, ko jo ljudje potrebujejo v nujnih primerih?

Ali je dovolj, da se v vasi dvakrat dnevno ustavi en avtobus? Kako zaprtje zadnje trgovine v soseščini vpliva na starejše?

Zaradi teh demografskih sprememb se spreminjajo tudi potrebe. Vse to se dogaja v okoliščinah, v katerih so javna sredstva, namenjena zagotavljanju javnih storitev in infrastrukturi, vse manjša.

Dialog o ustreznih rešitvah

Ker problematika starajočih se družb vpliva na številne regije, je vzpostavitev dialoga o ustreznih rešitvah ključnega pomena. Namen projekta ADAPT2DC je zagotoviti platformo za takšen dialog in opredeliti prenosljive pristope, ki se bodo razvili v skupno strategijo za obravnavanje teh težav. Projekt ni namenjen temu, da se ta demografski trend obrne, ampak da se družba prilagodi temu procesu, ki se zdi nepovraten.

Zato projekt ADAPT2DC vse manjšim mestom in regijam zagotavlja podporo za razvoj trajnostnih, stroškovno učinkovitih socialnih in tehničnih storitev ter infrastrukture – vključno z zdravstveno oskrbo, stanovanji, javnim prevozom, socialno oskrbo in oskrbo z vodo.

ADAPT2DC v praksi

ADAPT2DC se izvaja prek poskusnih dejavnosti, pri čemer vsaka od njih obravnava razno infrastrukturo in preizkuša inovativne rešitve. Na Poljskem so na primer prek telemedicinskih enot, ki uporabljajo sodobne komunikacijske platforme, zagotovili medicinsko spremljanje in testiranje na daljavo. Rezultat je bil hitrejše diagnosticiranje in posledično nižji stroški zdravstvene oskrbe pri starejših. Podobno so v Nemčiji javni uslužbenci vključeni v usposabljanje na področju demografije in izobraževanje o tem, kako bolje izpolniti edinstvene potrebe prebivalstva, ki se stara in zmanjšuje.

Izkušnje, pridobljene pri teh poskusnih dejavnostih, bodo združene z znanstveno analizo demografskega razvoja in porabe na področju infrastrukture v srednji Evropi. Ob zaključku projekta ADAPT2DC bodo oblikovalci politik dobili predloge, kako pripraviti svoje regije na demografske spremembe.

Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt Adaption to Demographic Change/Prilagoditev demografskim spremembam (ADAPT2DC) znaša 2 595 637,74 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU zagotovil 2 096 928,14 EUR prek operativnega programa „Srednja Evropa“ za programsko obdobje 2007–2013.

Predlagani datum

19/11/2014