Povečevanje porabe obnovljive energije v Srednji Evropi

Projekt Manergy utira pot v smeri samozadostne in trajnostne energije.

Dodatna orodja

 
Udeleženci pri projektu sodelujejo na študijskem potovanju v Feldheim v Nemčiji. Udeleženci pri projektu sodelujejo na študijskem potovanju v Feldheim v Nemčiji.

" Glavni težavi sta pomanjkanje in slaba organizacija podatkov o lokalni porabi ter proizvodnji energije. Velik del podatkov izhaja iz sistemov, v katerih zbirajo podatke za različne namene, na primer za usklajen razvoj električnega omrežja (načrtovanje proizvodnje srednje velikih in velikih elektrarn), davčna vprašanja (fotovoltaična energija in vetrna energija), okoljska vprašanja (emisije) ter varnostna vprašanja (veliki industrijski obrati). Vsak informacijski sistem je organiziran glede na poseben namen, zaradi katerega ga vzdržujejo, zato je iz njega težko izluščiti vse podatke o porabi in proizvodnji energije. "

Antonio Zonta, vodja oddelka za gradbene in stanovanjske zadeve pokrajine Treviso

Srednjeevropske države so močno odvisne od zunanjih virov energije. Projekt Manergy vzpostavlja sistem za razumevanje porabe energije na podlagi transnacionalnega sodelovanja. Cilja projekta sta zmanjšanje odvisnosti Srednje Evrope od zunanjih virov energije ter povečanje uporabe obnovljivih in trajnostnih virov energije.

Kjotski protokol in strategija Evropa 2020 določata okvir za zmanjšanje izkoriščanja fosilnih virov energije v Srednji Evropi. Manergy pomaga državam pri izpolnjevanju teh ciljev.

Ugotavljanje porabe energije

V Srednji Evropi je veliko različnih dobaviteljev in virov energije. Projekt Manergy poskuša vodjem in dobaviteljem energije pomagati razumeti porabo energije na regionalni ravni, da bi lahko države bolje načrtovale in spodbujale trajnostno porabo energije.

Projekt Manergy ustvarja osrednjo zakladnico informacij, povezanih z energijo. Podatki se zbirajo in posredujejo državam ter nosilcem odločanja v Srednji Evropi. S temi informacijami lahko nosilci odločanja in dobavitelji energije sprejemajo boljše odločitve v zvezi s porabo energije.

Projekt Manergy sodeluje na regionalnih konferencah in razpravlja o izzivu zmanjšanja emisij CO2 v Srednji Evropi. Projekt sodeluje tudi z mediji in drugimi organizacijami, da bi lokalno prebivalstvo spodbudili k omejevanju porabe fosilnih goril ter povečanju uporabe alternativnih virov energije.

Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt Manergy znaša 1 167 525 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU zagotovil 930 709 EUR prek operativnega programa „Srednja Evropa“ za programsko obdobje 2007–2013.

Predlagani datum

22/05/2015