„Druga priložnost“ za opuščene industrijske lokacije

rojekt Druga priložnost je s preobrazbo opuščenih degradiranih območij v Nürnbergu, Benetkah, Krakovu, Ljubljani ter Leipzigu v kraje za kulturne in ustvarjalne dejavnosti znatno prispeval k razvoju mest. Projekt je poleg kulturnega elementa zagotovil dober gospodarski načrt za ustvarjanje dobička in novih delovnih mest.

Dodatna orodja

 
Obnova studia na lokaciji AEG v Nürnbergu. Obnova studia na lokaciji AEG v Nürnbergu.

" Evropska spodbuda, dosežena s projektom Druga priložnost, je znatno prispevala k razvoju lokacije AEG v Nürnbergu. Izmenjava izkušenj z mednarodnimi partnerji projekta je postala ključen element za trajnost območja. "

Ulrich Maly, župan mesta Nürnberg

V okviru projekta Druga priložnost ugotavljajo, da zaradi dejavnikov, kot sta velikost stavb in oddaljenost od mestnih središč, degradiranih območij pogosto ni mogoče prilagoditi novim dejavnostim. Hkrati pa so na podlagi obsežne analize dobrih praks in raziskav prišli do zaključka, da ima pet izbranih lokacij v sodelujočih mestih potencial za umetniško in kulturno uporabo, pri čemer so z lokalnimi deležniki pripravili razvojne načrte ter koncepte uporabe.

ato so pripravili dolgoročni finančni načrt, ki temelji na modelih javno-zasebnega partnerstva, da bi zagotovili potrebno kombinacijo financiranja ter strokovnega znanja in izkušenj ter inovativnost in trajnost lokacij. Partnerji projekta so pripravili tudi skupne tržne strategije in poskušali opredeliti prave kulturne dejavnosti za vsako središče.

Od konceptov do dolgoročnih načrtov

Ko so bili načrti dokončno pripravljeni, so partnerji prek pilotnih ukrepov preskusili njihovo učinkovitost za vsako lokacijo. Rezultate so preoblikovali v dolgoročne načrte upravljanja, da bi se zagotovila trajnost novih kulturnih središč.

Zaradi tega procesa je bila zbrana dokumentacija, ki povzema pridobljene rezultate in izkušnje, proces pa zajema koncept javno-zasebnega partnerstva za obnovo postindustrijskih lokacij. Služi lahko kot vodilo za druga evropska mesta, ki razmišljajo o obnovi degradiranih območij, s čimer se zagotavlja, da je projekt prenosljiv.

rojekt Druga priložnost je med izvajanjem ustvaril približno 20 delovnih mest in še 40 delovnih mest po zaključku. Omenjenih pet lokacij je postalo pomemben del kulturnega življenja mest, v katerih se nahajajo, pri čemer je njihova uporaba za kulturne dejavnosti spodbudila selitev podjetništva v drugih sektorjih na ta območja, kar je pripomoglo k izboljšanju konkurenčnosti, kakovosti življenja in stanja na področju delovnih mest.

Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „Second Chance – From Industrial Use to Creative Impulse/Druga priložnost – Od industrijske rabe do ustvarjalnega utripa“ znaša 2 892 336,32 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj zagotovil 2 275 611,86 EUR v okviru operativnega programa „Srednja Evropa“ za programsko obdobje 2007–2013.

Predlagani datum

10/12/2014