Spodbujanje inovacij, ki izhajajo iz oblikovanja

Program "Sharing Experience Europe" (Izmenjavanje izkušenj v Evropi, SEE), tj. medregionalni projekt, katerega cilj je oblikovalcem politik predstaviti pomembnost oblikovanja, je pomagal spodbujati inovacije med malimi in srednje velikimi podjetji v enajstih državah članicah EU.

Dodatna orodja

 
Partnerji projekta SEE in oblikovalci politik na delavnici v Cieszynu na Poljskem raziskujejo, kako lahko oblikovanje pripomore k inovativnosti. Partnerji projekta SEE in oblikovalci politik na delavnici v Cieszynu na Poljskem raziskujejo, kako lahko oblikovanje pripomore k inovativnosti.

Pomanjkanje zavedanja in razumevanja oblikovanja med oblikovalci politik je največja ovira do boljše izkoriščenosti oblikovanja v Evropi. To je ena od ključnih ugotovitev nedavnega javnega posvetovanja, ki ga je organizirala Evropske komisije.

Da bi se v zvezi s tem zagotovil napredek, je bil projekt „Sharing Experience Europe“ (Izmenjavanje izkušenj v Evropi, SEE) zasnovan kot omrežje enajstih organizacij s področja oblikovanja, katerega namen je bil razširjanje znanja in izmenjava izkušenj ter tudi spodbujanje nove miselnosti, razširjanje dobre prakse, spodbujanje razprave in vplivanje na lokalne regionalne in nacionalne politike na področju oblikovanja in inovacij.

Eden od glavnih ciljev projekta je bil poudarjanje potenciala, ki ga imajo oblikovalci v zvezi s spodbujanjem inovacij v malih in srednje velikih podjetjih, ter zagotavljanje hitrejšega vključevanja oblikovanja v politike in programe, povezane z inovacijami.

Vključevanje politike, inovacij in oblikovanja

S spodbujanjem novih raziskav in organizacijo delavnic za oblikovalce politik in vodje programov ter objavljanjem študij primerov in priporočil glede politik je bilo v okviru projekta zbrana obsežna dokumentacija z dokazili, s katerimi je mogoče javne organe prepričati, da vključijo oblikovanje v svoje prevladujoče prakse.

V okviru projekta so se lahko oblikovalci politik in vodje programov na področju inovacij udeležili praktičnih delavnic na teme, kot so politika na področju oblikovanja, podpora podjetjem, inovacije na področju storitev, socialne inovacije in trajnostni razvoj, pri čemer so udeleženci pridobili praktičen vpogled v oblikovanje in njegovo vlogo v političnih prednostnih nalogah.

Vodja projekta Anna Whicher je dejala, da so končni rezultati projekta „zelo pozitivni“, saj je vseh enajst partnerskih držav poročalo o jasnih učinkih na politike in programe.

Poleg tega je imel projekt SEE neposredni učinek. Valižanska vlada je oblikovanje uvrstila med prednostne naloge v zvezi z inovacijami in ga vključila v strategijo za inovacije Wales 2020. Projekt SEE je spodbudil tudi nove programe podpore za podjetja, ki delujejo v tradicionalnih proizvodnih panogah v Walesu. Program je deloval od leta 2009 do 2013, pri čemer je zagotovil podporo za 90 malih in srednje velikih podjetij v Walesu, ustvaril 36 delovnih mest in vzpostavil 34 novih služb.

V Estoniji se je iz projekta SEE razvil nov program podpore za podjetja, ki se imenuje „Design Bulldozer“ in ki podjetjem omogoča, da prek oblikovanja pošljejo inovativne ideje na trg. Program je bil zasnovan kot 20-mesečni intenzivni pilotni program za 10 estonskih podjetij s ciljem povečanja njihovega gospodarskega in izvoznega potenciala prek uporabe orodij za oblikovanje. Agencija Enterprise Estonia je v program vložila 400 000 EUR.

Program SEE je bil uvrščen med finaliste izbora za nagrade Evropske komisije s področja regionalnega razvoja za leto 2011, tj. za nagrade RegioStars

.„Projekt ‚Sharing Experience Europe‘ je bil uspešen, ker smo omogočili, da se oblikovalci politik učijo od svojih kolegov iz celotne Evrope, s čimer smo spodbudili razumevanje oblikovanja kot vira inovativnosti in konkurenčnosti. Ti oblikovalci politik so v svojih vladah postali zagovorniki inovacij, ki izhajajo iz oblikovanja; tako je projekt SEE dosegel vpliv v vseh enajstih državah članicah.“

dash; Anna Whicher, vodja projekta SEE, Design Wales/Mestna univerza v Cardiffu

Obseg celotne naložbe in sredstva EU

Celotna naložba za projekt „Sharing Experience Europe (SEE) – Policy Innovation Design“ (Izmenjavanje izkušenj v Evropi – Oblikovanje za inovacijske politike) je znašala 1 498 490 EUR, pri čemer se je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj zagotovilo 1 141 425 EUR, in sicer iz programa evropskega teritorialnega sodelovanja INTERREG IVC v programskem obdobju 2007–2013.

Predlagani datum

24/02/2014