Projekt „Take a Breath“ za zmanjšanje onesnaženosti zraka in boljše zdravje

Projekt „Take a Breath!“ (TAB) z inovativnimi pristopi poskuša zmanjšati onesnaženost zraka zaradi vozil, industrije in ogrevanja v gospodinjstvih ter njen negativni vpliv na zdravje ljudi. Cilj projekta je omejiti vpliv onesnaževanja zraka na podnebne spremembe ter hkrati spodbujati trajnostni gospodarski razvoj v sodelujočih mestih prek več integriranih orodij in ukrepov, ki jih lahko lokalni nosilci odločanja uporabljajo pri izboljšanju kakovosti zraka, zdravju ljudi ter kakovosti življenja.

Dodatna orodja

 

" Projekt TAB nam pomaga razumeti ‚zdravstveno stanje‘ ozemlja in opredeliti ustrezne rešitve za večjo kakovost okolja. Sapo moramo zajeti v vsakem smislu: boljša kakovost zraka dobro vpliva na lokalno gospodarstvo in kakovost življenja. "

- Agnese Ugues, županja mesta Sangano, Italija.

Onesnaževanje zraka je večplasten pojav, pri čemer so vzroki pogosto daleč stran od opaženih učinkov. V okviru projekta TAB so zbirali podatke o okolju in jih vnašali v virtualno opazovalnico, ki prikazuje ravni onesnaženosti zraka, njihovo medsebojno delovanje s podnebjem ter njihov vpliv na zdravje ljudi v sodelujočih mestih.

Na osnovi tega je potekalo transnacionalno posvetovanje o kakovosti zraka, v katerem so sodelovali skupnosti, lokalna vlada, industrija, zdravstveni delavci in nevladne organizacije. Posvetovanju je sledila priprava dokumenta politike, ki ga sestavljajo akcijski načrti prilagajanja za sodelujoče regije z orodji in ukrepi za zmanjševanje onesnaženosti zraka ter omejevanje njenih učinkov.

Platforma za izmenjavo znanja in sodelovanje

Na osnovi dobljenih podatkov je bila ustanovljena tudi srednjeevropska platforma za zdravo okolje (Central European Healthy Environment Platform, CEUHEP), ki je prek spleta na voljo javnosti ter podpira zbiranje in izmenjavo znanja prek sodelovanja med javnimi organi in strokovnjaki za kakovost zraka ter zdravje okolja. Vzpostavljene so bile tudi nacionalne platforme za zdravo okolje za spodbujanje razprave o vzrokih, učinkih in preprečevanju onesnaževanja zraka.

Dejavnosti za krepitev ozaveščenosti v partnerskih državah so zajemale približno 400 000 ljudi. Približno 700 ljudi je že sodelovalo v usposabljanju za krepitev zmogljivosti, med drugim predstavniki javnih organov, zdravstveni delavci, okoljski strokovnjaki, učitelji, učenci in druge zainteresirane strani. Povezovanje vse večje ozaveščenosti in usposabljanja je pomemben dosežek projekta TAB.

TAB lahko poleg neposrednih rezultatov pomaga ustvarjati delovna mesta v različnih sektorjih, in sicer od vzpostavljanja sistemov ravnanja z okoljem do spodbujanja lokalnega turizma zaradi čistejšega okolja, s čimer se krepi privlačnost sodelujočih območij. Projekt predvideva tudi proizvodnjo čistih virov ogrevanja, zlasti s ponudbo manj onesnažujočih peči na les Akcijski načrti za prilagajanje in županove izjave, ki so jih podpisali partnerska mesta ter regije, lahko pomagajo dodatno izboljšati kakovost zraka in zdravje ljudi ter tako podaljšati trajanje in uspeh projekta TAB.


Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „TAB – Take a breath!/Zajemi sapo!“ znaša 1 877 042,00 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU zagotovil 1 559 549,70 EUR prek operativnega programa „Srednja Evropa“ za programsko obdobje 2007–2013.


Predlagani datum

10/12/2014