CIRCUSE: Upravljanje rabe zemljišč v korist vseh

Projekt CircUse spodbuja trajnostni razvoj mest z omejevanjem rabe novih zelenih površin in s ponovno uporabo predhodno izkoriščenih ali premalo izkoriščenih zemljišč. V okviru teritorialnega sodelovanja v tem projektu so lahko različne regije v različnih državah obravnavale različne vidike trajnostne rabe zemljišč na podlagi pristopa z vodilom: „prepreči – recikliraj – nadomesti“.

Dodatna orodja

 
Zemljišče na Poljskem, ki je bilo razvito v okviru projekta CIRCUSE. Zemljišče na Poljskem, ki je bilo razvito v okviru projekta CIRCUSE.

" Partnerji projekta CircUse podpirajo trajnostne spremembe rabe zemljišč prek nadaljnjega razvoja koncepta CircUse ter informacijskih orodij na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Skupni cilj je še naprej spodbujati koncept CircUse in ohranjati mrežne stike. "

Dr. Anna Starzewska-Sikorska, oddelek za ekološko politiko, Inštitut za ekologijo industrijskih območij, Katovice, Poljska

Projekt CircUse je odziv na vse večje širjenje mestnih območij in demografske spremembe v Evropi. Te spremembe so privedle do vzorcev rabe zemljišč, ki niso konkurenčni niti trajnostni. Zlasti vse večja suburbanizacija nas ovira pri učinkovitem spopadanju s podnebnimi spremembami, z naraščajočimi stroški infrastrukture in degradacijo tal.

Recikliranje zemljišč

Za odpravljanje teh težav predstavlja krožno upravljanje rabe zemljišč, na čemer projekt CircUse temelji, drugačen pristop k rabi zemljišč. Pristop je podoben pristopu, ki se uporablja za sisteme ravnanja z odpadki, v okviru katerih se material ustvari, uporabi in nato zavrže. V najslabšem primeru se ta material zavrže in se ne uporabi ponovno ali reciklira. V najboljšem primeru pa se ta material ponovno uporabi, in sicer za drug namen ali se ga učinkovito reciklira, da ga je mogoče znova uporabiti. Projekt CircUse uporablja to logiko pri rabi zemljišč: zemljišče je lahko v uporabi, iztrošeno in/ali potrebno recikliranja.

Medtem ko nekateri lastniki in uporabniki zemljišča trajno uporabljajo, drugi svoja zapustijo ali zanemarjajo. To je ravno tako slabo, kot če materiala ne uporabimo ponovno in postane odpadek. V okviru projekta CircUse se zemljišča, ki veljajo za odpadek, poskuša „reciklirati“, da bi postala znova primerna za uporabo. Pristop zajema opredelitev zemljišč in stavb ter njihovo razvrstitev v naslednje kategorije: v načrtovanju, v uporabi, prekinjena uporaba, opuščena, v začasni uporabi ter območja za ponovno uvedbo uporabe in/ali gradnje.

Z uveljavitvijo tega koncepta recikliranja zemljišč se širitev mesta na nova in prej nerazvita zemljišča omeji, nič več izkoriščeni in zapuščeni deli mesta se reciklirajo ter uporabljajo na nove vitalne načine, kadar se ekspanzivnemu razvoju ni mogoče izogniti, pa se zagotovi nadomestilo.

Pilotni ukrepi

Vsaka sodelujoča regija je izvedla pilotni projekt za razvoj akcijskega načrta za izvajanje krožnega upravljanja rabe zemljišč, utrjevanje mestnih središč, ponovni razvoj degradiranih območij, razvoj praznih gradbenih zemljišč in ohranitev odprtih površin. Ekipa projekta CircUse je rezultate projekta z različnimi metodami posredovala opredeljenim ciljnim skupinam, ki so zajemale javni sektor, državljane, znanstvenike in skupine zasebnega sektorja, pri čemer so bile nekatere, vendar ne vse, neposredno povezane z upravljanjem zemljišč. Projekt je pomemben prispevek k delu EU pri podpiranju mestne razsežnosti politike EU.


Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „CIRCUSE“ znaša 152 318 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU zagotovil 129 470 EUR prek operativnega programa „Srednja Evropa“ za programsko obdobje 2007–2013.


Predlagani datum

24/06/2015