Philoxenia – Zajezitev upadanja števila prebivalcev na podeželju s krepitvijo lokalnega gospodarstva

Množično izseljevanje nadarjenih in podjetnih ljudi iz številnih podeželskih regij v južni Evropi je še dodatno oslabilo mnoga gospodarsko šibka območja, vendar se v petih sredozemskih regijah s to težavo spopadajo s pomočjo projekta za podporo podjetništvu, ki ga sofinancira ESRR.

Dodatna orodja

 
Georgia je v eni od značilnih makedonskih hiš, ki jih je prenovila, odprla svoj arhitekturni biro v Solunu in prenavlja stare stavbe na podeželju severne Grčije. © INTERACT Georgia je v eni od značilnih makedonskih hiš, ki jih je prenovila, odprla svoj arhitekturni biro v Solunu in prenavlja stare stavbe na podeželju severne Grčije. © INTERACT

" Program Philoxenia uspešno preprečuje zmanjšanje števila prebivalstva na območjih, kjer deluje. Na nekaterih območjih se je zaradi programa lokalno prebivalstvo celo povečalo. Prav tako je pomagal okrepiti in popestriti lokalno gospodarstvo ter izboljšati kakovost življenja v številnih majhnih vaseh. "

Alkis Kalliantzidis, vodja projekta

Mladi s podeželja želijo pogosto zapustiti svoje domače vasi in okusiti življenje v mestih ali tujini; v številnih delih južne Evrope se je ta trend strmo povečal po nastopu gospodarske krize in ob naraščanju brezposelnosti mladih. Z upadanjem števila prebivalcev v vaseh in majhnih mestih se zmanjšuje ponudba storitev in komercialnih dejavnosti.

Za spopadanje s tem pojavom je bil oblikovan projekt za podporo podjetništvu Philoxenia. V okviru sheme, ki jo v glavnem financira nadnacionalni program evropskega teritorialnega sodelovanja MED („Mediteran“), je podjetnikom na voljo kombinacija subvencij in posojil, s katerimi lahko ustanovijo podjetja na petih podeželskih območjih v Grčiji, Italiji, na Cipru, v Sloveniji in na Malti.

Veliko različnih upravičencev

Med triletnim projektom je 90 podjetnikov prejelo administrativno, tehnično in finančno podporo za ustanovitev novih podjetij. Primeri uspešno ustanovljenih in zdaj cvetočih podjetij so jezikovna šola, podjetje, ki namešča fotovoltaične energetske sisteme, in arhitekturni biro, ki je specializiran za obnavljanje starih stavb.

Od 90 udeležencev je bilo 54 žensk in 36 moških. Program se je zgledoval po uspešnem francoskem programu za podporo podjetništvu, imenovanem Collectif Ville Campagne. Philoxenia v grščini pomeni „gostoljubnost“ in označuje občutek prijaznega sprejema, ki ga želi program zagotoviti tistim podjetnikom, ki se vrnejo na podeželje in ustanovijo podjetja.

S spodbujanjem mobilnosti strokovnjakov in nadarjenih ljudi projekt prispeva k izboljšanju kakovosti življenja na podeželju in spodbuja trajnostni razvoj lokalnega gospodarstva.

Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotni proračun projekta „Philoxenia“ je 1 965 589 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU prispeval 1 567 323 EUR prek programa evropskega teritorialnega sodelovanja MED 2007–2013.

Predlagani datum

15/11/2014

Videoposnetki