Projekt „Mestni prostovoljci“ spodbuja prostovoljno delo med ogroženimi skupinami in manjšinami

Projekt Mestni prostovoljci obravnava socialno vključenost, delovna mesta, izobraževanje in usposabljanje v obmejnem območju Slovenije in Hrvaške. Lokalnim prebivalcem, predvsem ogroženim skupinam in manjšinam, omogoča dostop do prostovoljnega dela, ki spodbuja njihovo vključevanje v družbo. Dostopna, strokovna, usklajena in ciljno usmerjena pomoč pri iskanju prostovoljnega dela, ki je prilagojeno potrebam ljudi, pomaga dvigniti raven izobrazbe prostovoljcev in izboljšati kakovost njihovega življenja.

Dodatna orodja

 
Promocijsko gradivo projekta Mestni prostovoljci © City Volunteers Promocijsko gradivo projekta Mestni prostovoljci © City Volunteers

" Prostovoljci delajo brezplačno; a ne zato, ker je njihovo delo brezvredno, ampak zato, ker je neprecenljivo. "

Sherry Anderson, prostovoljka

Projekt Mestni prostovoljci išče inovativne načine za spodbujanje prostovoljstva v regiji in dviguje ozaveščenost o koristih in pomembnosti prostovoljstva. Projekt je želel tudi ustvariti lokalno mrežo prostovoljnih organizacij in trdno dolgoročno strukturo za prostovoljno delo. Prizadeval si je tudi prispevati k izboljšanju nacionalne zakonodaje s področja prostovoljstva.

Projekt se loteva prostovoljstva na več ravneh, vključno z raziskavami, strateškim razvojem, prepoznavnostjo, krepitvijo zmogljivosti in praktično podporo organizacijam, ki spodbujajo prostovoljstvo. V okviru projekta so analizirali trenutno stanje in pripravili skupno čezmejno strategijo za razvoj in izvajanje prostovoljstva.

Informacijske pisarne in knjižnice

Za podporo prostovoljskim organizacijam, zlasti tistim, ki zagotavljajo pomoč ljudem s posebnimi potrebami, so ustanovili mrežo regionalnih informacijskih pisarn in knjižnic. Zbrali so gradivo za usposabljanje mladih vodij prostovoljcev, ki so si med usposabljanjem pridobili nova znanja in kompetence. Projekt je tudi neposredno ustvaril dve novi delovni mesti.

S pomočjo storitev IKT in spletnega portala prostovoljstva so razvili, uvedli in pomagali podpirati nove oblike prostovoljstva. Organizirali so dogodke za promocijo prostovoljstva, ki pozitivno prispeva k socialnim vidikom trajnostnega razvoja in socialne kohezije.

Projekt je imel uravnotežen vpliv na obeh straneh meje. Da bodo zagotovljene nadaljnje možnosti za prostovoljce, bodo regionalne pisarne, knjižnice in spletni portal še naprej delovali, pri čemer bodo stroške krile občine. Ukrepi za komuniciranje z mladimi in njihovo vključevanje v prostovoljno delo bi moralo še naprej imeti pozitiven učinek v sodelujočih regijah.


Obseg celotne naložbe in evropska sredstva

Celotna naložba za projekt „Mestni prostovoljci“ znaša 614 696 EUR, pri čemer je Evropski sklad za regionalni razvoj EU zagotovil 522 492 EUR prek operativnega programa čezmejnega sodelovanja IPA „Slovenija-Hrvaška“ za programsko obdobje 2007–2013.


Predlagani datum

26/10/2015

Videoposnetki